Aktuality

Dokumenty ke stažení

Územní působnost

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. (MAS Lanškrounsko) je apolitické nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, kde zastoupení žádné skupiny nesmí být více jak 50%.
MAS spolupracuje na rozvoji venkova a zemědělství, zlepšování kvality života a životního prostředí. Jedním z nástrojů je získávání a rozdělování finanční podpory z EU i dalších zdrojů koncovým žadatelům.
MAS Lanškrounsko vznikla na podzim roku 2012. Územní působnost zahrnuje následujících 15 obcí. Dosažení cílů MAS Lanškrounsko je založeno na průběžné spolupráci všech aktérů života v regionu a na efektivním využívání místních zdrojů.

Projekty

Partneři MAS Lanškrounsko

Partneři MAS Lanškrounsko