Chodníky II. etapa – bezpečnost dopravy v obci Tatenice (IROP)

Projekt je realizován z důvodu zvýšení bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy, které bude dosaženo prostřednictvím výstavby bezbariérových komunikací pro pěší dopravu. Předkládaný projekt je konkrétní reakcí na újmy na zdraví a majetku, které v obci vznikají v důsledku špatného technického stavu komunikací.

Realizátor projektu: Obec Tatenice

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 959 846,00 Kč