Zvýšení bezpečnosti občanů města Lanškroun v lokalitě ulice Smetanova (IROP)

Cílem projektu je vybudování nového přechodu na ulici Smetanova. Na této ulici přechod je, ale bylo zjištěno, že nejen žáci základní školy, která se na této ulici nachází, komunikaci přecházejí v místě, kde přechod není. Projekt chce dosáhnout vyšší bezpečnosti občanů bydlících v této lokalitě, pracujících a žáků základní školy. Cílů projektu bude dosaženo realizací projektu.

Realizátor projektu: Město Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 391 819,35 Kč