Šablony I OP JAK

Informace a semináře

Registrace do IS KP21+ brzy jen pomocí Identity občana

Řídicí orgán OP JAK upozorňuje na blížící se zásadní změnu v registraci všech nových uživatelů a následně také v přihlašování…
Zobrazit příspěvek

Vyhlášení výzvy č. 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 25. května 2022 výzvu číslo 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Ukončení příjmu žádostí je…
Zobrazit příspěvek

Odkazy a dokumenty

Odkazy a dokumenty

Odkazy

 • Výzva – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
  výzva k projektům zjednodušeného vykazování – znění výzvy
  pravidla pro žadatele a příjemce ZP – odkaz
  konzultační linka a mail: +420 234 814 777 (pondělí – pátek 9.00 – 15.00), dotazyZP@msmt.cz
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů –
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů – ZŠ + ŠD
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů – ZUŠ
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů – SVČ
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů – PPP
 • Systém MS2021+ (a portál IS KP 21+)
  webové stránky – odkaz
  kontrola HW a SW požadavků – odkaz
  příručka pro Zpracování žádosti projektu – odkaz zde
 • Povinná publicita
  generátor (relevantní plakát A3) – odkaz

Dokumenty potřebné pro podání žádosti

 • Kalkulačka indikátorů pro Šablony pro MŠ a ZŠ I – ke stažení zde
 • Příloha č. 2 – Přehled šablon a jejich věcný výklad – ke stažení zde
 • Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 30. 9. 2021 – ke stažení zde
 • Seznamy žáků pro zjištění maximálního možného úvazku pozice „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ – ke stažení zde
 • Hodnotící kritéria Šablony pro MŠ a ZŠ I dokument zde
 • Prohlášení o přijatelnosti – ke stažení zde

Další dokumenty

 • Manuál ke kvalifikačním předpokladům personálních šablon – ke stažení zde
 • Kvalifikační předpoklady pro šablonu Školní speciální pedagog – ke stažení zde
 • Metodická pomůcka šablona Spolupráce pedagogů – ke stažení zde
 • Šablona pro evidenci dat do dotazníku ke konci realizace projektu – ke stažení zde
 • Inspiromat – ke stažení zde

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektu

 • Kalkulačka ZoR – ke stažení zde
 • Dokládání výstupů Šablony I OP JAK – ke stažení zde
 • Dokládání výstupů Šablon – distanční forma – ke stažení zde
 • Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání – ke stažení zde
 • Podpora dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem – ke stažení zde
 • Prezenční listina – Odborně zaměřená tematická setkávání – ke stažení zde
 • Souhrnné čestné prohlášení – ke stažení zde
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání – ke stažení zde
 • Zápis o uskutečněných setkání – ke stažení zde
 • 32 hodin inovativního vzdělávání – ke stažení zde
 • Uživatelská příručka Zpráva o realizaci – ke stažení zde