Šablony I OP JAK

Informace a semináře

Vyhlášení výzvy č. 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 25. května 2022 výzvu číslo 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Ukončení příjmu žádostí je…
Zobrazit příspěvek

Odkazy a dokumenty

Odkazy a dokumenty

Odkazy

 • Výzva – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
  výzva k projektům zjednodušeného vykazování – znění výzvy
  pravidla pro žadatele a příjemce ZP – odkaz
  konzultační linka a mail: +420 234 814 777 (pondělí – pátek 9.00 – 15.00), dotazyZP@msmt.cz
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů –
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů – ZŠ + ŠD
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů – ZUŠ
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů – SVČ
  grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů – PPP
 • Systém MS2021+ (a portál IS KP 21+)
  webové stránky – odkaz
  kontrola HW a SW požadavků – odkaz
  příručka pro Zpracování žádosti projektu – odkaz zde
 • Povinná publicita
  generátor (relevantní plakát A3) – odkaz

Dokumenty

 • Kalkulačka indikátorů pro Šablony pro MŠ a ZŠ I – ke stažení zde
 • Příloha č. 2 – Přehled šablon a jejich věcný výklad – ke stažení zde
 • Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 30. 9. 2021 – ke stažení zde
 • Seznamy žáků pro zjištění maximálního možného úvazku pozice „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ – ke stažení zde
 • Hodnotící kritéria Šablony pro MŠ a ZŠ I dokument zde
 • Prohlášení o přijatelnosti – ke stažení zde