Stavební úpravy stanice IZS – požární zbrojnice JSDH Žichlínek (IROP)

Předmětem projektu je zvýšení odolnosti stanice IZS  požární zbrojnice JSDH Žichlínek, díky které bude tato složka IZS lépe připravena k eliminaci rizik a katastrof v důsledku změn klimatu. Konkrétním cílem projektu je provedení stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Žichlínek za účelem jednak zajištění lepších podmínek péče o hasičskou techniku a ostatní vybavení JSDH, jednak lepších podmínek pro činnost členů JSDH Žichlínek při plnění jejich úkolů v podmínkách mimořádných událostí.

Realizátor projektu: Obec Žichlínek

Celkové způsobilé výdaje projektu: 700 237,00 Kč