Lukovský Příměstský tábor (OPZ)

Projekt Lukovské Příměstské tábory si klade za cíl rodičům z Lukové a okolí pomoci s koordinací pracovního rytmu a s péčí o děti a přispět tak k vyšší zaměstnanosti a k vyššímu začlenění rodičů do pracovního procesu v době prázdnin na období dalších tří let. V období všech prázdnin bude o děti postaráno a rodiče se tak budou moct věnovat svému zaměstnání bez velkých starostí o své děti. Nebudou muset děti vozit do více vzdálených měst a vesnic, ale využijí služeb v místě bydliště.

Realizátor projektu: ZŠ a MŠ Luková

Celkové způsobilé výdaje projektu: 456 864,38 Kč