Komunitní centrum Tatenice (IROP)

Jedná se o rekonstrukci nevyužívané části objektu obce pro účely vzniku Komunitního centra. Komunitní centrum bude víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat občané Tatenice a okolí za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum bude poskytovat minimální sociální poradenství, tj. nebude se jednat o sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Realizátor projektu: Obec Tatenice

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 290 000,00 Kč