Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Tento program je určen malým a středním podnikům za účelem obnovy, zavádění ekologických, úsporných a inovativních technologií.

Podporovanými aktivitami jsou zejména:

  • pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
  • pořízení výrobních strojů a zařízení, která zvýší technologickou úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost
  • navazující digitalizace a automatizace výroby

2. VÝZVA – TECHNOLOGIE NA ÚZEMÍ MAS:

02_Vyzva_OPTAK_Technologie-MAS_final.pdf

Výše dotace: 50%

Alokace 1. výzvy OP TAK: 2 331 400 CZV

Vyhlášení výzvy MAS: 2.5.2024

Příjem záměrů na MAS: 2.5. – 30.6.2024

Očekávané velikosti projektů: 250 000 – 1 000 000 Kč

Seminář pro potenciální žadatele: 16.5.2024 v 13:00

Způsob podání žádosti:

Žadatel podává tzv. záměr do výzvy MAS. Při schválení souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií. Následně žadatel předkládá kompletní projekt do systému ISKP21+. Při jeho tvorbě může využít konzultačního servisu MAS, který je bezplatný.

Přílohy 2.výzvy MAS:

P_01_Technologie-na-uzemi-MAS_FORMULAR-ZAMERU_vzor.docx

P_02_OPTAK_Technologie-na-uzemi-MAS_Prohlaseni-o-velikosti-podniku.xlsx

P_03_Povinna-osnova-podnikatelskeho-planu.docx

02_vyzva_P_05_OPTAK_Kriteria_Final.pdf


1. VÝZVA – TECHNOLOGIE NA ÚZEMÍ MAS:

01_Vyzva_OPTAK_Technologie-MAS_uprava_1_final.pdf

Výše dotace: 50%

Alokace 1. výzvy OP TAK: 3 160 000 CZV

Očekávané vyhlášení výzvy MAS: 19.9.2023

Příjem záměrů na MAS: 1.10. – 31.12.2023

Očekávané velikosti projektů: 250 000 – 500 000 Kč

Seminář pro potenciální žadatele: 12.10.2023 v 10:00

Přílohy 1. výzvy MAS:

01_vyzva_P_01_Technologie-na-uzemi-MAS_FORMULAR-ZAMERU_vzor.docx

01_vyzva_P_02_OPTAK_Technologie-na-uzemi-MAS_Prohlaseni-o-velikosti-podniku.xlsx

01_vyzva_P_04_OPTAK_Technologie-na-MAS_administrativni-kontrola.pdf

Interni-postupy-01_OP-TAK_verze_01_final.pdf

Obecné přílohy k zaměření projektů a jejich hodnocení:

Informace procesu hodnocení a výběru záměrů naleznete zde:

1. výzva OP TAK – Technologie na MAS – Disk Google

MAS pořádá seminář pro potenciální žadatele. Svou účast prosím potvrďte na info@maslanskrounsko.cz.