Šablony II

Informace a semináře

Aktualizace výzvy Šablony II

ŘO OP VVV zveřejnil aktualizovanou výzvu č. 02_18_063 - Šablony II.  Nově se prodlužuje délka realizace projektů, a to až…
Zobrazit příspěvek

Kalkulačka indikátorů pro násobné změny aktivit v projektech Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje pro projekt Šablony II Kalkulačku indikátorů pro změny aktivit. Kalkulačka je připravena pro násobné změny…
Zobrazit příspěvek

Pozvánka na seminář pro MŠ a ZŠ

Zveme všechny ZŠ a MŠ z území MAS Lanškrounsko na seminář týkající se projektu Šablony II. Seminář se uskuteční ve…
Zobrazit příspěvek

Katalog akreditovaných vzdělávacích programů NIDV pro Šablony II

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) zveřejnil na svých webových stránkách Katalog akreditovaných vzdělávacích programů NIDV pro Šablony II. Celý…
Zobrazit příspěvek

Informace k Šablonám II z MŠMT

MŠMT ve svém sdělení z 5. 3. 2018 shrnuje probíhající výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ, do které se-zapojilo 75…
Zobrazit příspěvek

Vyhlášení výzvy Šablony II

Ve středu 28. 2. 2018 zveřejnil Řídicí orgán OP VVV výzvu č. 02_18_063 - Šablony II mimo hlavní město Praha. Celý…
Zobrazit příspěvek

Avízo výzvy Šablony II

21. února zveřejnilo MŠMT na svých stránkách avízo výzvy č. 02_18_063 - Šablony II. Znění avíza pro méně rozvinuté regiony…
Zobrazit příspěvek

Šablony II

Na konec února 2018 je naplánováno vyhlášení výzvy Šablony II. Veškeré do současnosti dostupné informace najdete zde. Informace budeme průběžně doplňovat…
Zobrazit příspěvek

Odkazy a dokumenty

Odkazy

 • Výzva – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
  výzva k projektům zjednodušeného vykazování – aktualizované znění výzvy
  pravidla pro žadatele a příjemce ZP – odkaz
  konzultační linka a mail: +420 234 814 777 (pondělí – pátek 9.00 – 15.00), dotazyZP@msmt.cz
  prezentace výzvy Šablony II – odkaz
 • Systém MS2014+ (a portál ISKP 14+)
  webové stránky – odkaz
  kontrola HW a SW požadavků – odkaz
  příručka pro Zpracování žádosti projektu – odkaz zde
  příručka pro Žádost o změnu na projektu – odkaz
 • Realizace Šablon
  vzory příloh pro Zprávy o realizaci projektů – odkaz
  vzor portfolia pedagoga (podklad pro souhrnnou zprávu) – odkaz
  dokládání výstupů a indikátorů – odkaz
  karta účastníka a příručka IS ESF 2014+ (evidence podpořených osob) – odkaz
 • Povinná publicita
  generátor (relevantní plakát A3) – odkaz


Dokumenty

 • Kalkulačka indikátorů pro Šablony II – ke stažení zde
 • Příloha č. 3 – Přehled šablon a jejich věcný výklad – ke stažení zde
 • Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 31. 10. 2018 – ke stažení zde
 • Pokyny k vyplnění dotazníkového šetření – ke stažení zde
 • Příklady dobré praxe MŠMT dokument zde
 • FAQ
  časté dotazy k problematice Šablon II zde
 • Od MŠMT/ŘO
  informace MŠMT (bagatelní podpora, indikátory a další) dokument zde
  výklad MŠMT k problematice pracovně právních vztahů dokument zde
  výklad k problematice pracovní neschopnosti u personálních Šablon dokument zde
  vyjádření MŠMT k financím pro Šablony dokument zde
  informace k školnímu asistentovi u projektů v rámci OP VVV dokument zde
 • Praktický pomocník pro archivaci zjednodušených projektů dokument zde
 • Sdělení ŘO OP VVV k realizaci Šablon dokument zde


Propagační materiály OPVVV