Provoz realizace SCLLD MAS Lanškrounsko

Název projektu: Provoz realizace SCLLD MAS Lanškrounsko

Číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000056

Popis projektu: Předmětem projektu je příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. pro programové období 2014–2020.

Projekt Provoz realizace SCLLD MAS Lanškrounsko, s registračním číslem: CZ.07.02.01/00/22_003/0000056 je realizován z operačního programu Technická pomoc, specifický cíl 1.1 a 2.1 – Podpora regionálních partnerů pro implementaci EU fondů v rámci výzvy č. 3.

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je umožnit realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. pro programovací období 2021 – 2027. Cílem této strategie je trvale udržitelný rozvoj regionu Lanškrounska pomocí metody LEADER, aktivizace místního potenciálu a rozvoje spolupráce v území. Předmětem projektu je zajištění administrativního chodu kanceláře MAS a animace v území, vedoucí k realizaci projektových záměrů, které jsou v souladu s programovými rámci IROP, SZP a OP TAK, jejichž implementací se Strategie CLLD zabývá. V rámci realizace projektu dojde také k propagaci činnosti a území MAS, realizovaných projektů a samotné SCLLD tak, aby byly naplněny monitorovací indikátory. MAS bude dále vyvíjet aktivity vedoucí k rozvoji spolupráce aktérů v území.

Výsledky projektu: Na základě zlepšení a podpory v oblasti administračních a animačních procesů Místní akční skupiny Lanškrounsko budou realizovány:

  1. Podpůrné a provozní činnosti v rámci administrace výzev na podporu projektů z území MAS v rámci 3 operačních programů (SZP, IROP a OP TAK),
  2. animační činnost škol a školských zařízení v rámci tzv. Šablon z OP JAK,
  3. animační činnosti v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Na základě těchto činností dochází formou realizace projektů také ke zlepšení území celého regionu Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Plakát ve formátu A3 zde: