Zvýšení bezpečnosti občanů města Lanškroun v lokalitě ulice Opletalova (IROP)

Cílem projektu je rekonstrukce přechodu na ulici Opletalova tak, aby byla zajištěna vyšší bezpečnost občanů města. V současné době je přechod umístěn na šikmo přes vozovku, není řádně označen a chybí zde i veřejné osvětlení. Není přizpůsoben občanům se sníženou schopností orientace a pohyblivosti. Realizací projektu chce město Lanškroun docílit vyšší bezpečnosti občanů města.

Realizátor projektu: Město Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 005 337,44 Kč