„Malý LEADER“

„Malý LEADER“ pro Lanškrounsko 2021

Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s. zveřejňuje ke dni 1. 10. 2020 záměr realizace projektu „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko pro rok 2021.

Záměr zaměřen na realizaci projektů zaměřených na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (tělovýchovných a sportovních zařízení, hřišť, kulturních zařízení a kluboven, hasičských zbrojnic, požárních nádrží, hřbitovů, drobné architektury a sakrálních staveb, zdravotnických zařízení), veřejného prostoru a na pořízení vybavení pro dlouhodobé využití.

Projekty mohou předkládat neziskové organizace, které jsou členy MAS Lanškrounsko, případně obce, na jejichž území tyto organizace působí.

Žádosti je možno předkládat do 30.11.2020.

Bližší informace (úvodní informace, kdo může předkládat záměry, způsob předložení, předpokládaný harmonogram realizace) naleznete v záměru realizace projektu.

  • Informace pro žadatele a příjemce naleznete ke stažení zde.
  • Žádost o poskytnutí podpory ke stažení zde.
  • Příloha č. 3 Výzvy – Malý LEADER pro Lanškrounsko pro rok 2021 (rozpočet) je ke stažení zde.
  • Příloha Vyúčtování projektu Malý Leader pro Lanškrounsko pro rok 2021 je ke stažení zde.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Radku Šťovíčkovou, 732 359 358, info@maslanskrounsko.cz
„Malý LEADER“ pro Lanškrounsko

Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s. zveřejňuje ke dni 27. 6. 2019 záměr realizace projektu „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko pro rok 2020.

Seznam přijatých projektů je ke stažení zde

Projekt je zaměřen na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (tělovýchovných a sportovních zařízení, hřišť, kulturních zařízení a kluboven, hasičských zbrojnic, požárních nádrží, hřbitovů, drobné architektury a sakrálních staveb, zdravotnických zařízení), veřejného prostoru a na pořízení vybavení pro dlouhodobé využití.

Bližší informace (úvodní informace, kdo může předkládat záměry, způsob předložení, předpokládaný harmonogram realizace) naleznete v záměru realizace projektu.

Informace pro žadatele a příjemce naleznete ke stažení zde

Žádost o poskytnutí podpory ke stažení zde.

Příloha Vyúčtování projektu Malý Leader pro Lanškrounsko pro rok 2019 je ke stažení zde.

Příloha č. 3 Výzvy – Malý LEADER pro Lanškrounsko pro rok 2020 (rozpočet) je ke stažení zde.


Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s., zveřejňuje ke dni 8. 8. 2018 záměr realizace projektu „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko pro rok 2019.

Seznam přijatých projektů je ke stažení zde.

Projekt je zaměřen na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (tělovýchovných a sportovních zařízení, hřišť, kulturních zařízení a kluboven, hasičských zbrojnic, požárních nádrží, hřbitovů, drobné architektury a sakrálních staveb), veřejného prostoru a nově také na pořízení vybavení pro dlouhodobé využití.

Bližší informace (úvodní informace, kdo může předkládat záměry, způsob předložení, předpokládaný harmonogram realizace) naleznete v záměru realizace projektu.

Informace pro žadatele a příjemce ke stažení zde.

Žádost o poskytnutí podpory ke stažení zde.

Příloha Vyúčtování projektu Malý Leader pro Lanškrounsko pro rok 2019 je ke stažení zde.

Příloha č. 3 Výzvy – Malý LEADER pro Lanškrounsko pro rok 2019 (rozpočet) je ke stažení zde.


Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s., zveřejnila ke dni 1. 11. 2017 záměr realizace projektu Podpora projektů „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko pro rok 2018.

Projekty vybrané Radou Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. byly schváleny Radou Pardubického kraje a Zastupitelstvem Pardubického kraje k financování. V současné době probíhá realizace podpořených projektů.

Seznam podpořených projektů je k nahlédnutí zde.

Příloha č. 4 – Vyúčtování projektu Malý LEADER pro Lanškrounsko pro rok 2018 je ke stažení zde.

Projekt je zaměřen na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb, podporu péče o krajinu.  Bližší informace (úvodní informace, kdo může předkládat záměry, způsob předložení, předpokládaný harmonogram realizace) v záměru realizace projektu.

Informace pro žadatele a příjemce ke stažení zde.

Žádost o poskytnutí podpory ke stažení zde.

Příloha č. 3 Výzvy Malý LEADER pro Lanškrounsko pro rok 2018 ke stažení zde.