Vybavení pro JSDH Tatenice (IROP)

Cílem projektu je zvýšení technické vybavenosti JSDH obce Tatenice sídlící na čp.150, díky které je tato složka IZS lépe připravena k eliminaci rizik a katastrof v důsledku změn klimatu. Obec Tatenice ležící v území MAS Lanškrounsko, které je identifikováno jako exponované území vystavené zvýšenému riziku sucha, sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští.

Realizátor projektu: Obec Tatenice

Celkové způsobilé výdaje projektu: 518 791,00 Kč