Podpora a pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na Lanškrounsku

Projekt zajišťuje poskytování 3 soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ambulantní a terénní forma), a to rané péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (dále PAS), poruchami komunikace (PK) a sociální integrace (SI), sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS a sociální rehabilitace pro osoby s PAS s bydlištěm na území MAS Lanškrounsko, z.s. Díky podpoře projektu dojde ke zvýšení kapacity všech tří poskytovaných sociálních služeb na území MAS.

Realizátor projektu: Rodinné Integrační centrum, z. s.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 049 975,00 Kč