Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci Programu rozvoje venkova byla prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) pro dotační období 2014-2020 a území MAS Lanškrounsko zarezervována alokace 11 252 330 Kč

Fiche v rámci SCLLD MAS Lanškrounsko:

PRV 1: Investice do zemědělských podniků
PRV 2: Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh
PRV 3: Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu
PRV 4: Podpora neproduktivních funkcí lesů
PRV 5: Investice do lesního hospodářství a zpracování dřeva
PRV 6: Projekty spolupráce (pouze MAS) – Fiche zrušena

Další informace:

Pro všechny projekty v rámci PRV platí Obecné a specifické podmínky, tato pravidla naleznete ZDE. Další informace k PRV naleznete na webu ZDE.

Harmonogram výzev MAS pro jednotlivé fiche pro rok 2017: dokument zde


Veškeré potřebné dokumenty a informace k jednotlivým fichím jsou zveřejněny u konkrétní výzvy:

1. Výzva PRV – FICHE 1,5

3. Výzva PRV – FICHE 1,2,3,4,5

4. Výzva PRV – FICHE 2,3,4

5. Výzva PRV – FICHE 1,3,5,7

6. Výzva PRV – FICHE 1,5,7

  • seminář k 6. výzvě pro žadatele se uskuteční on line 16.3.2021, pozvánka zdePřipravované projekty můžete konzultovat s Kanceláří MAS.