Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko (OPZ)

Projekt Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko si klade za cíl rodičům z území MAS Lanškrounsko pomoci s koordinací pracovního rytmu a s péčí o děti a přispět tak k vyšší zaměstnanosti a k vyššímu začlenění rodičů do pracovního procesu v době prázdnin na období dalších tří let. Ve velké míře tak pomůžeme tomu, že v období všech prázdnin bude o děti postaráno a rodiče se tak budou moct věnovat svému zaměstnání bez velkých starostí o své děti.

Realizátor projektu: DDM Damián Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 754 500,00 Kč