D – Klub (OPZ)

Projekt D-klub je zaměřen na rodiče žáků z města Lanškroun. D- klub má doplnit kapacitu dětí, které nemohou navštěvovat školní družiny při základních školách v důsledku obsazenosti. Aktuálně jsou do družin ve městě přijímány především děti 1. – 3. tříd. Cílem projektu je vytvoření dohledu pro 15 dětí. Dětský klub bude umístěn v DDM DAMIÁN, Lanškroun. Cílem je zabezpečit žákům zaměstnaných rodičů smysluplné využití volného času i po skončení školního vyučování.

Realizátor projektu: DDM Damián Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 818 010,00 Kč