Kontakty

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.

Sídlo a dodací adresa:
Nám. J. M. Marků 12
P. O. BOX č. 6
563 01 Lanškroun
IČ: 227 12 402
Bankovní spojení: 3244252339/0800, Česká spořitelna a.s.
ID Datové schránky: 4st4ajp

Kancelář MAS:
Dvořákova 87 (areál firmy Agrochem a.s.)
563 01 Lanškroun

Konzultační hodiny – PONDĚLÍ a STŘEDA  8 – 15 hod.
Z důvodu častých pracovních cest a jednání mimo kancelář je lepší domluvit si schůzku předem telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Předseda Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.Jan Koudelka (info@kovo-vyroba.cz)

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (manažer MAS, PRV, OP TAK)
Mgr. Radka Šťovíčková
Tel.: +420 732 359 358
E-mail: info@maslanskrounsko.cz

Zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (IROP)
Bc. Nela Jadrníčková
Tel.: +420 732 391 410
E-mail: nela.jadrnickova@maslanskrounsko.cz

Manažer projektu MAP, animace škol (Šablony)
Mgr. Michaela Čadová, DiS.
Tel.: +420 739 313 455
E-mail: michaela.cadova@maslanskrounsko.cz

Koordinátor projektu MAP
Bc. Pavla Mertová
Tel.: + 420 603 170 080
E-mail: pavla.mertova@maslanskrounsko.cz

Finanční manažer
Bc. Eliška Čapková
Tel.: +420 603 226 757
E-mail: eliska.capkova@maslanskrounsko.cz

Nová zelená úsporám LIGHT
Bc. Jana Mačátová
Tel.: +420 730 174 487
E-mail: nzul@maslanskrounsko.cz, macatova@maslanskrounsko.cz