Kontakty

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.

Sídlo a dodací adresa:
Nám. J. M. Marků 12
P. O. BOX č. 6
563 01 Lanškroun
IČ: 227 12 402
Bankovní spojení: 3244252339/0800, Česká spořitelna a.s.
ID Datové schránky: 4st4ajp

Předsedkyně Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.:
Lenka Kněžourová
Tel: +420 732 670 484
E-mail: knezourova@ow.cz

Kancelář MAS:
Žichlínek 200
563 01 Lanškroun

Konzultační hodiny – PONDĚLÍ a STŘEDA  8 – 15 hod.
Z důvodu častých pracovních cest a jednání mimo kancelář je lepší domluvit si schůzku předem telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (manažer MAS, OPZ, IROP)
Hlavní manažer projektu MAP II
Mgr. Radka Šťovíčková
Tel.: +420 732 359 358
E-mail: info@maslanskrounsko.cz

Zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (PRV)
Lenka Kněžourová
Tel.: +420 732 670 484
E-mail: info@maslanskrounsko.czknezourova@ow.cz

Zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (Animace škol)
Koordinátor projektu MAP II

Mgr. Michaela Čadová, DiS.
Tel.: +420 739 313 455
E-mail: michaela.cadova@maslanskrounsko.cz 

Manažer projektu MAP II
Pavla Mertová
Tel: + 420 603 170 080
E-mail: pavla.mertova@maslanskrounsko.cz

Finanční manažer
Bc. Eliška Čapková
Tel.: +420 603 226 757
E-mail: eliska.capkova@maslanskrounsko.cz