Kontakty

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.

Sídlo a dodací adresa:
Nám. J. M. Marků 12
P. O. BOX č. 6
563 01 Lanškroun
IČ: 227 12 402
Bankovní spojení: 3244252339/0800, Česká spořitelna a.s.
ID Datové schránky: 4st4ajp

Předsedkyně Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.:
Lenka Kněžourová
Tel: +420 732 670 484
E-mail: knezourova@ow.cz

Kancelář MAS:
Dvořákova 87 (areál firmy Agrochem a.s.)
563 01 Lanškroun

Konzultační hodiny – PONDĚLÍ a STŘEDA  8 – 15 hod.
Z důvodu častých pracovních cest a jednání mimo kancelář je lepší domluvit si schůzku předem telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (manažer MAS, OPZ, IROP, PRV)
Mgr. Radka Šťovíčková
Tel.: +420 732 359 358
E-mail: info@maslanskrounsko.cz

Zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD
Lenka Kněžourová
Tel.: +420 732 670 484
E-mail: info@maslanskrounsko.czknezourova@ow.cz

Zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (Animace škol)
Manažer projektu MAP III

Mgr. Michaela Čadová, DiS.
Tel.: +420 739 313 455
E-mail: michaela.cadova@maslanskrounsko.cz 

Koordinátor projektu MAP III
Pavla Mertová
Tel: + 420 603 170 080
E-mail: pavla.mertova@maslanskrounsko.cz

Finanční manažer
Bc. Eliška Čapková
Tel.: +420 603 226 757
E-mail: eliska.capkova@maslanskrounsko.cz