CHODNÍKY DAMNÍKOV – ÚSEK PODÉL MÍSTNÍ KOMUNIKACE K I/43 (IROP)

Předmětem projektu je vybudování bezbariérového chodníku podél komunikace při výjezdu z obce Damníkov směrem na Třebovice včetně zřízení místa k usnadnění přecházení přes silnici I/43, kde je frekvence vozidel přes 4000 vozidel za den. Realizací projektu dojde k oddělení provozu chodců od ostatního provozu na dotčené místní komunikaci a k podstatnému zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení I/43. Tím se podstatně zvýší k bezpečnost chodců v této části obce.

Realizátor projektu: Obec Damníkov

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 830 323,00 Kč