Komunitní centrum Sázava (IROP)

Projekt komunitní centrum Sázava je projektem, kdy prostřednictvím výstavby centra v půdních prostorách č.p. v Sázavě vznikne infrastruktura pro poskytování služeb primární prevence, které mají komunitní charakter čímž dojde k lepšímu sociálnímu začleňování cílových skupin projektu a dále dojde ke zvýšení uplatnitelnosti těchto cílových skupin na trhu práce. Zároveň dojde ke zlepšení podmínek pro upevňování komunitního života jak v obci Sázava, tak i v ostatních obcích MAS Lanškrounsko.

Realizátor projektu: Obec Sázava

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 289 999,00 Kč