Orgány MAS

Existence, práva a povinnosti jednotlivých povinných orgánů MAS vychází z platných stanov spolku.

Valná hromada

Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS.

Rada MAS

Jiří Kněžour, zástupce: Lenka Kněžourová – předsedkyně MAS Lanškrounsko, z. s.
Zemědělsko – obchodní družstvo Žichlínek, zástupce: MVDr. Josef Vinduška – místopředseda MAS Lanškrounsko, z. s.
DSO Lanškrounsko, zástupce: Ing. Kristýna Indrová – člen rady
Sportovní jezdecký klub při SZeŠ v Lanškrouně, zástupce: Ing. Darie Kotyzová – člen rady
KOVO Koudelka s. r. o., zástupce: Jan Koudelka – člen rady

Kontrolní komise

Ladislav Pospíšil, JSDH Žichlínek
Marta Schipplová, obec Ostrov
Eva Felcmanová, SZeŠ Lanškroun

Výběrová komise

Cyklotrénink – František Trkal z. s. – zástupce Ilona Trkalová – předsedkyně
ZŠ Lanškroun, náměstí A. Jiráska 139 – zástupce Mgr. Monika Dušková
Ing. Věra Smejkalová
Mgr. Martina Teichmannová
Michaela Urbanová, DiS.


  • Rozdělení zástupců v povinných orgánech MAS do sektorů a zájmových skupin naleznete zde.

Organizační struktura MAS