No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.

SCLLD 2021 – 2027

Strategie CLLD 2021 – 2027, Koncepční část schválena

Valná hromada MAS Lanškrounsko na svém zasedání 6. 5. 2021 projednala a schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027, Koncepční část. Tato část obsahuje analytické údaje z území, definuje strategické cíle a opatření, kterými se bude MAS v novém programovém období zabývat. Na tuto část bude v budoucnu navazovat Akční a finanční plán.

Schválený dokument naleznete zde:

——————————————————————————————————————–

Zveřejnění 1. pracovní verze Strategie CLLD 2021 – 2027

MAS Lanškrounsko zveřejňuje první pracovní verzi Strategie území MAS Lanškrounsko pro období 2021-2027, která byla dokončena v dubnu 2021. Jedná se o tzv. Koncepční část, tvořenou:

  • Socioekonomickou analýzou – Část dokumentu, kde je popsán současný stav území. Vychází z dat statistického úřadu, rozhovorů se zástupci členských obcí a diskusních setkání.
  • Analýzou problémů a potřeb –  Identifikovány a popsány problémy a potřeby území MAS Lanškrousko.
  • Strategický rámcem – Návrh cílů a opatření, které pomohou k vyřešení potřeb identifikovaných v území MAS Lanškrounsko.

Vaše připomínky a podněty k pracovní verzi dokumentu uvítáme na mailové adrese: info@maslanskrounsko.cz. Své připomínky prosím zasílejte do 5.5.2021.


Tvorbě Koncepční části Strategie CLLD předcházely tyto činnosti:

Metoda zapojeníDatum (období) provedení
Individuální rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS2.2. – 19.2. 2021
Jednání fokusní skupiny – skupinový rozhovor (on-line) 3.12. 2020
Individuální konzultace se zástupci z území  1.12.2020 – 30.4.2020
Připomínkování rozpracovaného dokumentu 27.4.2021 – 6.5.2021

Podklady z jednání fokusní skupiny naleznete zde.

Výsledky šetření provedeného na obcích zde:

Dotazník používaný pro zjišťování oblasti zájmu územních partnerů naleznete zde: