Dokumenty MAP

DOKUMENTY K PROJEKTU MAP IV

 • Aktualizované složení Řídicího výboru MAP IV : odkaz zde
 • Aktualizovaný Statut Řídicího výboru MAP: odkaz zde
 • Aktualizovaný Jednací řád Řídicího výboru MAP: odkaz zde
 • Aktualizovaný seznam členů pracovních skupin: odkaz zde
 • Aktualizovaný Komunikační plán: odkaz zde
 • Aktualizovaná Identifikace dotčené veřejnosti: odkaz zde
 • Aktualizovaná Organizační struktura MAP: odkaz zde

Zápisy z jednání Řídícího výboru MAP IV:

Zápisy z jednání pracovních skupin:

 • Zápisy z jednání PS Financování:
 • Zápisy z jednání PS pro rozvoj moderních didaktických forem:
 • Zápisy z jednání PS pro rovné příležitosti:
 • Zápisy z jednání PS Malotřídní školy: odkaz zde
 • Zápisy ze společných jednání PS:

Dokumenty k projektu MAP III

 • Aktualizované složení Řídícího výboru MAP III: odkaz zde
 • Aktualizované dokumenty (Statut, Jednací řád ŘV): odkaz zde
 • Aktualizovaný seznam členů pracovních skupin: odkaz zde
 • Aktualizovaný Komunikační plán: odkaz zde
 • Aktualizovaná Identifikace dotčené veřejnosti: odkaz zde
 • Aktualizovaná Organizační struktura MAP (verze 2): odkaz zde
 • Zápis ze Společného setkání ředitelek a ředitelů MŠ a ZŠ: odkaz zde
 • Zápisy z jednání Řídícího výboru MAP III: odkaz zde
 • Zápisy ze setkání ředitelů mimolanškrounských úplných škol: odkaz zde
 • Zápisy z neformálního setkávání vychovatelů z území ORP Lanškroun: odkaz zde
 • Zápisy z jednání pracovních skupin:
  • Zápisy z jednání PS Financování: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS pro rozvoj matematické a digitální gramotnosti: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS pro rovné příležitosti: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS Malotřídní školy: odkaz zde
  • Zápisy ze společných jednání PS: odkaz zde

Aktualizace analytické části dokumentace MAP

 • Agregovaný popis potřeb škol: odkaz zde
 • Analýza aktuálních existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast vzdělávání: 
 • Revidované SWOT3 analýzy v povinných tématech: odkaz zde
 • Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení: odkaz zde
 • Aktualizovaná Analytická část MAP – SCHVÁLENÁ ŘV MAP III 21.11.2023: odkaz zde

Aktualizace Strategického rámce MAP:
platný ke dni 29. 9. 2022 odkaz
platný ke dni 21. 6. 2023 odkaz

Aktualizace strategické části dokumentace MAP
Finální návrh priorit rozvoje vzdělávání v území: odkaz zde 
Přehled aktualizovaných cílů k jednotlivým prioritám: odkaz zde
Aktualizovaná Strategická část MAP – SCHVÁLENÁ ŘV MAP III 21.11.2023: odkaz zde

Aktualizace implementační části MAP
Aktualizovaná Implementační část MAP – SCHVÁLENÁ ŘV MAP III 21.11.2023: odkaz zde
Roční akční plány: odkaz zde

Řízení procesu MAP: odkaz zde


Dokumenty k MAP II

 • Aktualizované složení Řídícího výboru MAP: odkaz zde
 • Aktualizovaný seznam členů pracovních skupin: odkaz zde
 • Komunikační plán MAP: odkaz zde
 • Aktualizovaný Harmonogram aktualizace MAP: odkaz zde
 • Organizační struktura MAP: – Verze 1 platná ke dni 13. 12. 2019: odkaz zde – Verze 2 platná ke dni 18. 6. 2019: odkaz zde – Verze 3 platná ke dni 1.7.2020: odkaz zde – Verze 4 platná ke dni 10. 6. 2021: odkaz zde
 • Identifikace dotčené veřejnosti (výčet zapojených aktérů do projektu MAP II): odkaz zde
 • Zápisy z jednání Řídícího výboru MAP: odkaz zde
 • Zápisy z jednání pracovních skupin:
  • Zápisy z jednání PS Sdružení rodičů: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS pro financování: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS pro rovné příležitosti: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS Malotřídní školy: odkaz zde
  • Zápisy z jednání PS Volný čas, zájmové a neformální vzdělávání: odkaz zde
 • Společné jednání Pracovních skupin a Řídícího výboru MAPodkaz zde
 • Společné jednání povinných Pracovních skupin: odkaz zde
 • Společné jednání nepovinných Pracovních skupin: odkaz zde
 • Zápisy z neformálního setkávání vychovatelů z území ORP Lanškroun: odkaz zde
 • Zápis ze společného setkání lanškrounských ředitelů: odkaz zde
 • Aktualizace Strategického rámce MAP:
  • platný ke dni 25. 9. 2018 odkaz
  • platný ke dni 18. 6. 2019 odkaz
  • platný ke dni 18. 12. 2019 odkaz
  • platný ke dni 8. 4. 2021 odkaz
 • Tisková zpráva MAP II – ke stažení zde
 • Evaluace
  • 1. Průběžná sebehodnotící zpráva za období 1. 8. 2018 – 31. 7. 2019: odkaz zde
  • 2. Průběžná sebehodnotící zpráva za období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2020: odkaz zde
  • Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů: odkaz zde
  • Harmonogram realizace jednotlivých evaluací: odkaz zde
 • Aktualizace analytické části dokumentace MAP
  • Agregovaný popis potřeb škol (1. proces): odkaz zde 
  • Agregovaný popis potřeb škol (2.proces): odkaz zde
  • Analýza aktuálních existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast vzdělávání: odkaz zde
  • Revidované SWOT3 analýzy v povinných tématech: odkaz zde
  • Popis potřeb investic platný k 1/2020: odkaz zde
  • Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení: odkaz zde
  • Aktualizovaná analytická část: odkaz zde
 • Aktualizace strategické části dokumentace MAP
  • Finální návrh priorit rozvoje vzdělávání v území: odkaz zde
  • Přehled aktualizovaných cílů k jednotlivým prioritám: odkaz zde
  • Aktualizovaná strategická část: odkaz zde
 • Aktualizace implementační části MAP
  • Implementační část dokumentace MAP: odkaz zde
 • Roční akční plánodkaz zde
 • Evaluace Ročního akčního plánu na rok 2018odkaz zde
 • Evaluace Ročního akčního plánu na rok 2020: odkaz zde