Šablony III

Informace a semináře

Návazná realizace aktivit v Šablonách II a III

S ohledem na situaci v zemi, která ovlivnila a omezila realizaci šablon, byla velká část projektů v Šablonách II prodloužena.…
Zobrazit příspěvek

Vyhlášení výzvy č. 02_20_080 – Šablony III

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu číslo 02_20_080 - Šablony III. Ukončení příjmu žádostí je dle textu…
Zobrazit příspěvek

Informace k Šablonám III

V prosinci loňského roku schválil Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu Šablony III. Cílem této výzvy…
Zobrazit příspěvek

Odkazy a dokumenty

Odkazy

 • Výzva – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
  výzva k projektům zjednodušeného vykazování – znění výzvy
  pravidla pro žadatele a příjemce ZP – odkaz
  konzultační linka a mail: +420 234 814 777 (pondělí – pátek 9.00 – 15.00), dotazyZP@msmt.cz
  prezentace výzvy Šablony II – odkaz
 • Systém MS2014+ (a portál ISKP 14+)
  webové stránky – odkaz
  kontrola HW a SW požadavků – odkaz
  příručka pro Zpracování žádosti projektu – odkaz zde
  příručka pro Žádost o změnu na projektu – odkaz
 • Realizace Šablon
  vzory příloh pro Zprávy o realizaci projektů – odkaz
  vzor portfolia pedagoga (podklad pro souhrnnou zprávu) – odkaz
  dokládání výstupů a indikátorů – odkaz
  karta účastníka a příručka IS ESF 2014+ (evidence podpořených osob) – odkaz
 • Povinná publicita
  generátor (relevantní plakát A3) – odkaz

Dokumenty

 • Kalkulačka indikátorů pro Šablony III – ke stažení zde
 • Příloha č. 3 – Přehled šablon a jejich věcný výklad – ke stažení zde
 • Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 31. 10. 2020 – ke stažení zde
 • Pokyny k vyplnění dotazníkového šetření – ke stažení zde
 • Příklady dobré praxe MŠMT dokument zde
 • FAQ
  časté dotazy k problematice (MAS Lanškrounsko) dokument zde
 • Od MŠMT/ŘO
  informace MŠMT (bagatelní podpora, indikátory a další) dokument zde
  výklad MŠMT k problematice pracovně právních vztahů dokument zde
  výklad k problematice pracovní neschopnosti u personálních Šablon dokument zde
  vyjádření MŠMT k financím pro Šablony dokument zde
  informace k školnímu asistentovi u projektů v rámci OP VVV dokument zde