Regionální „učebnice“ Lanškrounsko

SLOVO ÚVODEM…

Máte před sebou Regionální „učebnici“ Lanškrounsko, text, který byl vytvořen (nejen) pedagogy pro pedagogy, děti, žáky … a pro všechny,
které tohle téma zajímá.

Regionální „učebnice“ Lanškrounsko v tištěné podobě byla věnována každé základní a mateřské škole v území ORP Lanškroun a také dalším organizacím (RC Dětský svět, DDM Damián, Městská knihovna, Infocentrum, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí …). Tato verze zahrnuje 21 lekcí v části Příroda Lanškrounska, 13 lekcí v části Místo, kde žiji a 15 lekcí v části Putování v čase.

Elektronická verze zahrnuje kromě těchto lekcí také lekce, které se do tištěné podoby nevešly (Za památkami obcí), materiál doplňující vybrané lekce (ve formě nahrávek a prezentací) a bonusový materiál.

Každá z částí je pro snazší orientaci zvýrazněna jinou barvou (Příroda Lanškrounska zelenou, Místo, kde žiji azurovou a Putování v čase zlatou). Tu naleznete jak v úvodním nadpisu, tak také ve spodní části stránky, případně i v textu jednotlivých lekcí.

V úvodu každé lekce najdete příslušnou vzdělávací oblast, výstupy RVP (s ohledem na věk pro 1. a případně 2. stupeň), věk (doporučený), stručnou anotaci, časovou dotaci (doporučená) a přehled pomůcek.

Všechny texty a materiály jsou pedagogům plně k dispozici. Nejedná se o materiál, který je nutné dodržovat do posledního písmene – naopak. Budeme rádi, když texty, pracovní listy, úkoly využijte podle sebe a svých dětí a žáků.

V „učebnici“ naleznete lekce, které jsou využitelné v mateřské škole i takové, které mají přesah na 2. stupeň základní školy. Může s nimi pracovat začínající pedagog i zkušený učitel.

Regionální „učebnice“ Lanškrounsko“ je tvořena těmito částmi:

 • samotná Regionální „učebnice“ Lanškrounsko – na webu rozdělena do tří oblastí – Příroda Lanškrounska, Místo, kde žiji a Putování v čase. Jedná se o kompletní materiál, který odpovídá tištěné „učebnici“ včetně lekcí, které se do tištěné verze nevešly (Památky obcí – v tištěné verzi je „vzorová“ lekce Památky obcí – Luková, na webu jsou nahrané památky dalších obcí – Cotkytle, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Lanškroun, Luková, Ostrov, Rudoltice, Tatenice, Výprachtice a Žichlínek. Součástí každé lekce je prezentace Obrázky památek (v podobě PowerPoint prezentace a pdf dokumentu).
 • Čtenářské lekceBoža Modrý, Lanškrounské rybníky, Poselství Tesly, Z Lanškrouna až na Mars, Jak se žilo za první republiky. Čtenářské lekce využijete pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Součástí čtenářské lekce Jak se žilo za první republiky je také obrazová příloha (dobové fotografie, které pocházejí z fotoarchivu pana Karla Uhlíře) v podobě prezentace, obrázků a pdf souboru. Autorkou lekcí je Mgr. Martina Teichmannová.
 • Lapbooky ­– Lapbook Lanškroun a Lapbook pro obce Lanškrounska. Doplňkový materiál, který je plný interaktivních prvků (skládaček) a který bude bavit všechny, bez rozdílu věku. Autorkou lapbooků je Mgr. Bc. Žaneta Hrubešová.
 • Mapy – mapy, které se týkají Lanškrouna (poskytnuto Infocentrem Lanškroun) – centrum, rybníky, památky a zajímavosti, turistické cíle, průmysl, sport. Mapy obcí – mapy, které využijete pro některé lekce z části Místo, kde žiji. Zatím zde najdete mapu Damníkova, Lukové, Ostrova a Žichlínku. Zbývající mapy obcí budou na web doplněny postupně. Mapy obcí pro potřeby lekcí upravila Mgr. Markéta Jurková.
 • Písničky – nečekané a příjemné zpestření materiálu. Autorkou písní je Mgr. Miroslava Vychytová.
 • Po stopách Dušana Šlahory – lekce v podobě hledačky – questingu. Hledačka je nápadem a dílem manželů Teichmannových, s grafickou podobou pomohla Mgr. Bc. Žaneta Hrubešová.
 • Cestovní deník – aktivita, která propojuje všechny lekce. Tisk je potřeba nastavit oboustranně, deník je připravený jako tisk knížky. Využijte deník v hodině nebo ho připravte žákům na prázdniny – možností je několik. Autorkou aktivity je Mgr. Bc. Žaneta Hrubešová.
 • Já mám, kdo má – hra, kterou využijete na celém prvním stupni. Kartičky, které jsou rozděleny do tří úrovní – lehká úroveň (2. třída), těžší úroveň (3. – 4. třída) a nejtěžší úroveň (5. třída a výš). Pro přehlednost jsou jednotlivé úrovně barevně odlišeny. Autorkou aktivity včetně kreseb je Mgr. Bc. Žaneta Hrubešová.
 • Metody a postupy – přehled metod a postupů použitých (případně zmíněných) v Regionální „učebnici“ Lanškrounsko. Doplňkový materiál je dílem Mgr. Bc. Žanety Hrubešové a Mgr. Michaely Čadové.
 • Osobnosti Lanškrounska – přehled osobností známých i méně známých, které jsou spojeny s obcemi na Lanškrounsku. Součástí jsou nápady, co by se na jejich příkladu mohlo demonstrovat. Přehled osobností sestavil a sepsal Mgr. Vlastimil Novák.
 • Pověsti Na besedě – Pověsti Lanškrounska jsou převzaty z knihy Václava Zdeňka Hackenschmieda NA BESEDĚ. Se souhlasem Mgr. Radima Duška ze Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí byly přepsány pověsti těchto obcí – Albrechtice, Cotkytle + Herbortice, Čenkovice, Čermná, Damníkov, Dolní Třešňovec, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Lanškroun, Luková + Květná, Ostrov, Rudoltice, Sázava, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Pověsti téměř slovo od slova přepsala Mgr. Michaela Čadová.
 • Regionální výzva – další z aktivit, která propojuje celou Regionální „učebnici“ Lanškrounsko. Forma záložky, kterou můžete využít podle sebe. Autorkou nápadu a kreseb je Mgr. Bc. Žaneta Hrubešová.

V případě realizace lekce a jejím veřejném publikování prosíme o doplnění názvu učebního materiálu.

Ať Vám Regionální „učebnice“ Lanškrounsko dělá radost a ať dobře slouží. A pokud naleznete nějakou chybu nebo nesrovnalost – dejte nám vědět – chybovat je lidské.

Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s.

Kompletní verze tištěné „učebnice“ je ke stažení zde – REGIONÁLNÍ „UČEBNICE“ LANŠKROUNSKO

Pro stažení lekce prosím klikněte na „tlačítko“ STÁHNOUT. Pro otevření lekce klikněte na název lekce.

Část PŘÍRODA LANŠKROUNSKA

Část MÍSTO, KDE ŽIJI

Část PUTOVÁNÍ V ČASE

BONUSOVÝ MATERIÁL

Videoprezentace Regionální „učebnice“ Lanškrounsko


Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

REGIONÁLNÍ „UČEBNICE“ Lanškrounsko, jejímž autorem je Kolektiv autorů, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://maslanskrounsko.cz/map-iv/regionalni-ucebnice-lanskrounsko/
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://maslanskrounsko.cz/map-iv/regionalni-ucebnice-lanskrounsko/.