Příměstské tábory u vody (OPZ)

Cílem projektu je umožnit rodičům školních dětí věnovat se v době hlavních prázdnin svému zaměstnání. Příměstské tábory u vody zajistí kvalitní péči o děti a nabídnou jim smysluplné trávení volného času.

Realizátor projektu: TJ Lanškroun, z.s.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 977 748,03 Kč