Zkvalitnění spojení při mimořádných událostech (IROP)

Jednotka kategorie JPO II v případech sněhových srážek a masivních námraz vyjíždí na výzvu KOPIS kromě prvního výjezdu i s dalším družstvem s vozidlem DA Ford Tranzit. Požadovaná technika ve zmíněném automobilu zcela chyběla. Pořízená technika slouží ke zkvalitnění spojení na místě zásahu jak v rámci jednotky, tak i s Krajským operačním střediskem HZS v Pardubicích a případnými dalšími nasazenými jednotkami PO.

Realizátor projektu: Město Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 71 292,00 Kč