Nová zelená úsporám LIGHT

Představujeme dotační program Nová zelená úsporám LIGHT. Cílem je pomoc nejzranitelnějším domácnostem v oblasti energetických úspor u rodinných domů. Zde se jedná především o dotace na výměnu oken, dveří, zateplení domů, apod.

Informace k programu NZUL:

Příjem žádostí od 9.1.2023.

Oprávnění žadatelé:
– vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby,
– za podmínky, že všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo domácnost pobírála v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Podporovaná opatření:

AktivitaMěrná jednotkaKč (dotace)
Zateplení fasádyběžný metr6 000
Zateplení stropu pod půdouKompletní opatření50 000
Zateplení střechyKompletní opatření120 000
Výměna oken1ks12 000
Výměna vchodových dveří1ks18 000
Zateplení podlahy na zemině, nebo nad nevytápěným suterénemKompletní opatření60 000

Maximální částka dotace 150.000 Kč na rodinný dům. Výše dotace 100 %.

Podání žádosti:
Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Přílohy k žádosti:
• Fotodokumentace.
• Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS.
• Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu.
• K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

MAS Lanškrounsko bude poskytovat žadatelům a zájemcům o dotaci bezplatné konzultace. Na pracovníky MAS je možné obracet prostřednictvím mailové adresy: nzul@maslanskrounsko.cz, či telefonu 730 174 487. Momentálně zapisujeme zájemce o dotaci do pořadníku a proto doporučujeme sjednávat si schůzky s předstihem.

Dokumenty k dotaci naleznete zde:

Další informace o programu naleznete zde: Nová zelená úsporám Light – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)