Nová zelená úsporám LIGHT

Představujeme dotační program Nová zelená úsporám LIGHT. Cílem je pomoc nejzranitelnějším domácnostem v oblasti energetických úspor u rodinných domů. Zde se jedná především o dotace na výměnu oken, dveří, zateplení domů, apod.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Informace k programu NZUL:

Dotační program se rozšířil o nové opatření – nyní je možné žádat o solární systémy pro ohřev vody (fotovoltaické i fototermické).

Od 2. 5. 2023 je možné podat na 1 RD jednu žádost – na samotné solární systémy nebo kombinaci opatření. Žádat mohou i domácnosti, které již podaly žádost na zateplení domu.

Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba a zpráva o montáži bude jedním z dokumentů při dokládání realizace.

Oprávnění žadatelé:

  • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby,
  • za podmínky, že všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení,
  • žadatel musí mít v nemovitosti trvalý pobyt před 12. 9. 2022.

Podporovaná opatření:

AktivitaMěrná jednotkaKč (dotace)
Zateplení fasádyběžný metr6 000,-
Zateplení stropu pod půdouKompletní opatření50 000,-
Zateplení střechyKompletní opatření120 000,-
Výměna oken1 ks12 000,-
Výměna vchodových dveří1 ks18 000,-
Zateplení podlahy na zemině, nebo nad nevytápěným suterénemKompletní opatření60 000,-
Solární systémy pro ohřev vodypořízení a instalace systému90 000,-

Maximální částka dotace: 150.000 Kč na zateplení, 90.000,- dotace na solární systémy. Celkem je možné získat na rodinný dům až 240.000,-. Výše dotace 100 %.

Podání žádosti:
Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Přílohy k žádosti:

  • Fotodokumentace
  • Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS
  • Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu
  • K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

MAS Lanškrounsko bude poskytovat žadatelům a zájemcům o dotaci bezplatné konzultace. Na pracovníky MAS je možné obracet prostřednictvím mailové adresy: nzul@maslanskrounsko.cz, či telefonu 730 174 487. Momentálně zapisujeme zájemce o dotaci do pořadníku a proto doporučujeme sjednávat si schůzky s předstihem.

Dokumenty k dotaci naleznete zde:

Další informace o programu naleznete zde: Nová zelená úsporám Light – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)