Nová zelená úsporám LIGHT

Představujeme dotační program Nová zelená úsporám LIGHT. Cílem je pomoc nejzranitelnějším domácnostem v oblasti energetických úspor u rodinných domů. Zde se jedná především o dotace na výměnu oken, dveří, zateplení domů, montáž systému na ohřev teplé vody, apod.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Informace k programu NZUL:

Od 17. 1. 2024 mohou vlastníci rodinných domů a bytů podat žádost na jednoduchá opatření směřujících k úspoře energií. Žádat mohou i domácnosti, které již podaly žádost na zateplení domu.

Jednoduchá opatření, jako výměna oken, dveří, zateplení podlah, stropů a fasády lze svépomocí (při dodržení podmínek programu).

Montáž systému na ohřev teplé vody musí provést odborně způsobilá osoba a zpráva o montáži bude jedním z dokumentů při dokládání realizace.

Oprávnění žadatelé:

  • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby,
  • vlastníci nebo spoluvlastníci bytu v bytovém domě, nebo členové bytového družstva
  • za podmínky, že všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení, nebo je domácnost pobíratelem přídavku na dítě (též v období od 12.9.2022)
  • žadatel musí mít v nemovitosti trvalý pobyt před 12. 9. 2022.

Podporovaná opatření:

AktivitaMěrná jednotkaKč (dotace)
Zateplení fasádyběžný metr6 000,-
Zateplení stropu pod půdouKompletní opatření50 000,-
Zateplení střechyKompletní opatření120 000,-
Výměna oken1 ks12 000,-
Výměna vchodových dveří1 ks18 000,-
Zateplení podlahy na zemině, nebo nad nevytápěným suterénemKompletní opatření60 000,-
Solární fotovoltaický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru)pořízení a instalace systému90 000,-
Solární fotovoltaický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívačpořízení a instalace systému60 000,-
Solární termický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače, nebo osazení solárního výměníku do stávajícího ohřívačepořízení a instalace systému90 000,-
Solární termický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívačpořízení a instalace systému60 000,-

Maximální částka dotace u rodinných domů: 150.000 Kč na zateplení, 90.000,-/60 000,- dotace na solární systémy. Celkem je možné získat na rodinný dům až 240.000,-. Výše dotace 100 %.

Maximální částka dotace u bytových jednotek: 150.000 Kč na výměnu oken a dveří.

Podání žádosti:
Příjem žádostí je opět spuštěn od 17.1.2024

Přílohy k žádosti:

  • Fotodokumentace
  • Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS
  • Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu
  • K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení, nebo přídavku na dítě.

MAS Lanškrounsko bude poskytovat žadatelům a zájemcům o dotaci bezplatné konzultace. Na pracovníky MAS je možné obracet prostřednictvím mailové adresy: nzul@maslanskrounsko.cz, či telefonu 730 174 487. Momentálně zapisujeme zájemce o dotaci do pořadníku a proto doporučujeme sjednávat si schůzky s předstihem.

Dokumenty k dotaci naleznete zde:

Zavazne-pokyny-pro-zadatele_01-2024.pdf

Odborny-posudek-NZU-Light-01-2024.pdf

Zprava-o-provedenych-opatrenich-v-programu-NZU-Light_01-2024.pdf

Zprava-o-instalaci-OZE_NZU-Light_01-2024.pdf

Zaznam-o-navsteve-na-miste-NZU-Light-01-2024.pdf

Souhlas-spoluvlastniku-bytoveho-domu_NZU-Light_01-2024.pdf

Další informace o programu naleznete zde: Nová zelená úsporám Light – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)