Členství

Kdo se může stát členem MAS?

Členem MAS Lanškrounsko se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v obci ležící v územní působnosti MAS Lanškrounsko, nebo právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v regionu územní působnosti MAS Lanškrounsko, nebo která v regionu územní působnosti MAS Lanškrounsko místně působí, a která dále splňuje tyto podmínky:

  • souhlasí se stanovami MAS Lanškrounsko
  • souhlasí se svým zveřejněním v seznamu členů MAS Lanškrounsko
  • projeví vůli k zařazení do jedné ze zájmových skupin MAS Lanškrounsko

Jak se můžete stát členem MAS?

Členství v MAS Lanškrounsko, z.s. vzniká dnem rozhodnutí Valné hromady MAS Lanškrounsko o přijetí člena na základě písemné přihlášky o členství v MAS Lanškrounsko.

Pokud máte zájem se zapojit do činnosti MAS Lanškrounsko při podpoře rozvoje území Lanškrounska, prosím zašlete vyplněnou přihlášku na naši kontaktní adresu nebo ji přineste do kanceláře MAS. Zasláním písemné přihlášky jednak projevíte zájem o členství v MAS, jednak vyjádříte souhlas se stanovami MAS Lanškrounsko. Vaši přihlášku projednáme na nejbližším zasedání Valné hromady MAS Lanškrounsko, na kterou již budete pozváni.

Společně s přihláškou je nutné vyplnit Prohlášení o zařazení do zájmové skupiny MAS Lanškrounsko, z.s. Každý člen MAS Lanškrounsko, z.s. je příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Seznam zájmových skupin je k nahlédnutí zde.

Přihlášku do Místní akční skupiny Lanškrounsko naleznete zde.
Prohlášení o zařazení do zájmové skupiny naleznete zde.

Oznámení o změně zastupující osoby člena MAS Lanškrounsko ke stažení zde.
Žádost o zrušení členství v MAS Lanškrounsko zde.

Výhody členství v MAS

Jako člen spolku, který se spolupodílí na rozvoji regionu v územní působnosti MAS Lanškrounsko, má každý člen MAS následující výhody:

  • má přístup k aktuálním informacím z dění v regionu, kraje a celé ČR, které mohou ovlivnit rozvoj území,
  • může ovlivnit směřování spolupráce a rozvojových aktivit,
  • dostává aktuální informace o vyhlašovaných výzvách v rámci MAS a ostatních výzvách ze strukturálních fondů i národních zdrojů,
  • má možnost využívat poradenství a konzultace kanceláře MAS,
  • může se účastnit akcí organizovaných MAS