Přihláška do MAS a podmínky členství

Kdo se může stát členem MAS?

Členem MAS Lanškrounsko se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v obci ležící v územní působnosti MAS Lanškrounsko, nebo právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v regionu územní působnosti MAS Lanškrounsko, nebo která v regionu územní působnosti MAS Lanškrounsko místně působí, a která dále splňuje tyto podmínky:

a. souhlasí se stanovami MAS Lanškrounsko
b. souhlasí se svým zveřejněním v seznamu členů MAS Lanškrounsko
c. projeví vůli k zařazení do jedné ze zájmových skupin MAS Lanškrounsko

 

Jak se můžete stát členem MAS?

Členství v MAS Lanškrounsko, z.s. vzniká dnem rozhodnutí Valné hromady MAS Lanškrounsko o přijetí člena na základě písemné přihlášky o členství v MAS Lanškrounsko.

Pokud máte zájem se zapojit do činnosti MAS Lanškrounsko při podpoře rozvoje území Lanškrounska, prosím zašlete vyplněnou přihlášku na naši kontaktní adresu nebo ji přineste do kanceláře MAS. Zasláním písemné přihlášky jednak projevíte zájem o členství v MAS, jednak vyjádříte souhlas se stanovami MAS Lanškrounsko. Vaši přihlášku projednáme na nejbližším zasedání Valné hromady MAS Lanškrounsko, na kterou již budete pozváni.

Přihlášku do Místní akční skupiny Lanškrounsko naleznete zde.

 

Výhody členství v MAS

Jako člen spolku, který se spolupodílí na rozvoji regionu v územní působnosti MAS Lanškrounsko, má každý člen MAS následující výhody:

• má přístup k aktuálním informacím z dění v regionu, kraje a celé ČR, které mohou ovlivnit rozvoj území,
• může ovlivnit směřování spolupráce a rozvojových aktivit,
• dostává aktuální informace o vyhlašovaných výzvách v rámci MAS a ostatních výzvách ze strukturálních fondů i národních zdrojů,
• má možnost využívat poradenství a konzultace kanceláře MAS,
• může se účastnit akcí organizovaných MAS.

 

Práva a povinnosti člena MAS

1. Člen MAS Lanškrounsko má právo zejména:

– podílet se na činnosti MAS Lanškrounsko,
– předkládat podněty a návrhy orgánům MAS Lanškrounsko,
– odvolat se proti rozhodnutí rady o vyloučení člena k valné hromadě,
– volit orgány MAS Lanškrounsko a být volen do orgánů MAS Lanškrounsko.

2. Člen MAS Lanškrounsko je povinen zejména:

– dodržovat stanovy MAS Lanškrounsko,
– pečovat o majetek MAS Lanškrounsko,
– naplňovat cíle programových dokumentů MAS Lanškrounsko,
– svědomitě vykonávat funkce v orgánech MAS Lanškrounsko,
– dbát o dobré jméno MAS Lanškrounsko,
– plnit povinnosti a poskytnout MAS Lanškrounsko veškerou nutnou součinnost k plnění povinností MAS Lanškrounsko v souvislosti s realizací komunitně      vedené strategie rozvoje území MAS Lanškrounsko s využitím metody LEADER,
– platit členské příspěvky, pokud budou stanoveny.

Oznámení o změně zastupující osoby člena MAS Lanškrounsko ke stažení zde.
Žádost o zrušení členství v MAS Lanškrounsko zde.

Vyhledávání

Kalendář

Listopad 2018
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.10.2018 30.10.2018 31.10.2018 1.11.2018 2.11.2018 3.11.2018 4.11.2018
5.11.2018 6.11.2018 7.11.2018 8.11.2018

Kategorie: General8:30: Jednání Rady MAS

8:30: Jednání Rady MAS
9.11.2018 10.11.2018 11.11.2018
12.11.2018

Kategorie: General18:00: Jednání Výběrové komise MAS

18:00: Jednání Výběrové komise MAS
13.11.2018 14.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 17.11.2018 18.11.2018
19.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 22.11.2018 23.11.2018 24.11.2018 25.11.2018
26.11.2018 27.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 30.11.2018

Kategorie: GeneralN/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 10

N/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 10
1.12.2018 2.12.2018

Počasí Lanškroun

-2° C
Jasno
Jasno