Hravá družina (OPZ)

Projekt Hravá družina je zaměřen především na rodiče žáků ze vzdáleného sídliště Zámeček v obci Rudoltice. Žáci docházející do školy v této obci, využívají po skončení školního vyučování prostory školní třídy a bohužel jsou znevýhodněni rodiče dětí ze sídliště, které se nachází asi 2 km od školy na odlehlém místě. Výstupem projektu bude vytvoření kapacity max.15 míst po dobu 3 let realizace projektu. Díky využití nové služby bude umožněno 20 rodinám ze Zámečku se kvalitněji zapojit do zaměstnání.

Realizátor projektu: Obec Rudoltice

Celkové způsobilé výdaje projektu: 965 413,02