Uskutečněné akce

Nejčastější infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

Datum konání: 8. 6. 2020, od 16:15 hodin
Místo konání: Multifunkční centrum L´ART, Lanškroun

Obsah setkání: vzdělávací seminář určený pro pedagogy mateřských škol, pro rodiče a veřejnost. Lektorka má zkušenosti jako pedagog odborných zdravotnických předmětů a také jako lektor pedagogů, nelékařských zdravotnických pracovníků a rodičů v oblasti zdravotnické problematiky.
Seminář byl zaměřen na nejčastější onemocnění, se kterými se pedagogové ve své praxi mohou setkávat, v určitých ročních obdobích nebo celoročně – rýma, kašel, průjem, zvracení, exantémová onemocnění (spála, neštovice, pátá a šestá dětská nemoc, syndrom ruka-pusa-noha), parazitární onemocnění (vši, roupy). Vše bylo doprovázeno názornými ukázkami a doplněno konkrétními případy z praxe. Pedagogové měli možnost diskutovat, sdílet své zkušenosti, dotazovat se, co dělat v dané situaci a jak s rodiči komunikovat.


Matematická gramotnost v počátečním vzdělávání

Datum konání: 26. 5. 2020, od 15:00 hodin
Místo konání: Komunitní centrum Sázava, Sázava č. p. 13

Obsah setkání: vzdělávací seminář určený pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ, zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti v předškolním a mladším školním věku. Lektorka je zkušenou pedagožkou a vzdělávání v oblasti matematiky se dlouhodobě věnuje. V úvodu semináře účastníkům ukázala, kde mohou čerpat inspiraci pro svou výuku, různé metodické příručky, na jejichž vypracování se podílela. Během semináře zaznělo několik zajímavých témat a námětů z oblasti aritmetiky, algebry, geometrie v rovině i v prostoru, kombinatoriky, pravděpodobnosti, funkcí
i analytické matematiky. Účastníci se aktivně do semináře zapojili – vyzkoušeli si,  jak některé pojmy jsou pro děti těžko představitelné a jak je děti, ale i někteří dospělí, dokáží lehce zaměnit.

Lektor: RNDr. Hana Lišková


Jak pracovat s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny II

Datum konání: 12. 5. 2020, od 8:15 hodin
Místo konání: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 139

Obsah setkání: pokračování vzdělávacího semináře zaměřeného na práci s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny. Hlavní část semináře byla věnována diskuzi, sdílení zkušeností, řešení konkrétních problémů a situací z praxe.

Lektor: Mgr. Kamila Barlow


Práva a povinnosti asistenta pedagoga

Datum konání: 11. 3. 2020, od 15:30 hodin
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora Městského úřadu Lanškroun

Obsah setkání: setkání asistentů pedagoga spojené se seminářem na téma Práva a povinnosti asistenta pedagoga. Lektor je pedagogem, a odborníkem v oblasti speciálního školství. V průběhu semináře zaznělo mnoho informací z oblasti speciálního školství, legislativním změnám a především k osobě asistenta pedagoga z různých pohledů. Seminář byl úvodní aktivitou k budoucím společným setkáváním asistentů pedagoga.

Lektor: Mgr. Miloš Kostka, pedagog, odborník v oblasti speciálního školství.


Zdravé dítě = zdravý start

Datum konání: 10. 3. 2020, od 16:00 hodin
Místo konání: Sokolovna Horní Čermná, Horní Čermná 79

Obsah semináře: Beseda pro pedagogy a rodiče dětí MŠ a ZŠ, která se zaměřila na otázky zdraví a prevence nemocí, zdravého stravování a alternativních možností při léčbě.

Lektor: Bohumil Dvořák, fyzioterapeut z Institutu celostní medicíny


Triády

Datum konání: 27. 2. 2020
Místo konání: ZŠ a MŠ Damníkov

Obsah semináře: Vzdělávací seminář pro pedagogy 1. a 2. stupně. Obsahem (a cílem) semináře bylo zvýšit schopnost pedagoga organizačně zvládnout vše týkající se triád, připravit na základě vhodně zvolených aktivit žáky na vlastní sebehodnocení a samotnou triádu, připravit rodiče na průběh triády a dokázat správným způsobem triádu vést. Pedagogové se naučí využít koučovacího přístupu jako způsobu vedení k zodpovědnosti, podpory, rozvoje, vnitřní motivace a důvěry mezi všemi zúčastněnými.

Lektoři: Mgr. Lenka Ludvíčková, Mgr. Petr Kulhavý, Akademie Libchavy


Setkání k přípravě regionálního materiálu

Datum konání: 20. 1. 2020
Místo konání: kancelář MAS Lanškrounsko

Obsah setkání: informační schůzka Informační schůzka se zájemci o zapojení se do tvorby regionálního materiálu pro území ORP Lanškroun. Na tomto setkání se společně stanovila podoba materiálu, okruhy, přiřazení jednotlivých okruhů členům a sestavení skupin.


Podpora znalostních kapacit

Datum konání: 18. 12. 2019, od 10:00 hodin
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora Městského úřadu Lanškroun

Obsah semináře: vzdělávací seminář na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru MAP II spojený s následnou diskuzí. Tématem semináře byla problematika inkluze a nerovností ve vzdělávání. Cílem semináře bylo poskytnutí informací o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání, paní lektorka nastínila význam slov spojených s inkluzí, uvedla příklady V průběhu semináře se společnou diskuzí řešila problematika podpůrných opatření a zákonů spojených s inkluzivním vzděláváním. Dále se členové zapojili do diskuze ke spolupráci s poradenskými zařízeními v Pardubickém kraji. Všichni přítomní členové ŘV dostali prostor pro vyjádření svého názoru a postoje k problematice nerovností ve vzdělávání, měli možnost uvést své zkušenosti z pozice pedagoga, zřizovatele i se svými názory z pohledu veřejnosti.

Lektor: Mgr. Hana Minářová, ředitelka Základní školy Lanškroun, vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti


Prevence syndromu vyhoření

Datum konání: 4. 12. 2019, od 8:15 hodin
Místo konání: Velká zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun

Obsah semináře: Vzdělávací, převážně prakticky zaměřený seminář, který se dotkl problematiky pracovní zátěže, burn out syndromu. Část semináře byla věnována diagnostice aktuální dispozice k vyhoření a ukázkám technik psychohygieny a prevence syndromu vyhoření.

Lektor: Mgr. Lenka Velebná, pedagožka, sociální pracovnice, supervizorka,


Diskuzní setkání ředitelů

Datum konání: 11. 11. 2019, od 13:00
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora Městského úřadu Lanškroun

Obsah: obsahem schůzky byla diskuze nad aktuálními problémy, které řeší vedoucí pedagogičtí pracovníci. Na programu byl stav realizace GDPR v lanškrounských školách, nové financování regionálního školství, soutěže a akce organizované pro školy v Lanškrouně, zápisy a přijímací řízení, náležitosti výročních zpráv a možnost rozvoje další spolupráce s Oddělením školství a kultury.


Inspirativní vaření – školní jídelna zdravě a chutně

Datum konání: 23. 10. 2019, 15-.30 – 18:00
Místo konání: Školní jídelna ZŠ a MŠ Tatenice

Obsah semináře: Seminář určený pro provozní zaměstnance a pedagogické pracovníky. Tématem semináře bylo představení zdravých potravin, které se ve školních jídelnách třeba tak často nepoužívají (z různých důvodů) a jejich využití v receptech, které se během semináře společně uvařily a na konci měli všichni účastníci možnost jídlo ochutnat a zhodnotit.

Lektor: Leona Dušková, výživová poradkyně a konzultantka projektu Pestrá strava


Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi ZŠ a ZUŠ

Datum konání: čtvrtek 3. 10. 2019, 13:00 – 16:00
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Horní Čermná.

Obsah semináře: obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů (základní pojmy, zásady zpracování osobních údajů, práva subjektu údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů); vybrané pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a stanoviska ÚOOÚ v oblasti školství; ochrana osobních údajů v praxi ZŠ a ZUŠ (analýza nakládání s osobními údaji, záznamy o činnostech, zabezpečení osobních údajů, směrnice na ochranu osobních údajů, povinnosti zaměstnanců, zásady ochrany osobních údajů); dotazy, diskuse.

Lektor: Mgr. Lenka Bártlová, pověřenec pro ochranu osobních údajů, členka Pracovní skupiny pověřenců při Svazu měst a obcí ČR


Věda u školy (Úžasné divadlo fyziky)

Datum konání: 20. 9. 2019
Místo konání: ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630

Obsah akce: Vzdělávací akce pro děti a žáky zaměřena na prohloubení znalostí a vědomostí žáků ZŠ v oblasti fyziky, a to prostřednictvím zajímavých fyzikálních experimentů. Cílem bylo vzbudit u dětí nadšení z pozorování světa kolem sebe, a ukázat tak žákům fyziku zajímavým a zábavným způsobem. Akci lektorovali lektoři z Organizace Úžasné divadlo fyziky, kteří realizují fyzikální show na profesionální úrovni, a to nejenom pro děti.

Lektoři: lektoři z Organizace Úžasné divadlo fyziky


Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi MŠ

Datum konání: 19. 9. 2019, 13:00 – 16:00
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Horní Čermná.

Obsah semináře: obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů (základní pojmy, zásady zpracování osobních údajů, práva subjektu údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů); vybrané pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a stanoviska ÚOOÚ v oblasti školství; ochrana osobních údajů v praxi MŠ (analýza nakládání s osobními údaji, záznamy o činnostech, zabezpečení osobních údajů, směrnice na ochranu osobních údajů, povinnosti zaměstnanců, zásady ochrany osobních údajů); dotazy, diskuse.

Lektor: Mgr. Lenka Bártlová, pověřenec pro ochranu osobních údajů, členka Pracovní skupiny pověřenců při Svazu měst a obcí ČR


Jak pracovat s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny

Datum konání: středa 11. 9. 2019, 8:15 – 10:15
Místo konání: Konferenční a zasedací místnost lanškrounské radnice (bývalá restaurace).

Vzdělávací workshop zaměřený na práci s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny. Cílem je získat informace o tom, jaký přístup zvolit, jak s dítětem v kolektivu školní družiny pracovat. Hlavní část semináře bude věnována diskuzi, sdílení zkušeností, řešení konkrétních problémů a situací z praxe.

Lektor: Mgr. Kamila Barlow, psycholožka PPP a školní psycholožka


Finanční gramotnost pro žáky 9. ročníků

Datum konání: pátek 17. 5. a úterý 21. 5. 2019
Místo konání: ZŠ a MŠ Damníkov, ZŠ a MŠ Horní Čermná, ZŠ Lanškroun, Dobrovského, ZŠ Lanškroun, Smetanova, ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 139, ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, ZŠ a MŠ Tatenice, ZŠ J. Pravečka Výprachtice

Vzdělávací seminář pro žáky 9. ročníků ZŠ na téma Finanční gramotnost – problematika půjček, exekucí, tvorba finančních rezerv, rozpočet domácnosti, hospodaření s penězi.

Lektoři – Centrum finanční gramotnosti (CEFIG) Kolín


Aktuální právní úprava v činnosti ŠD

Datum konání: sobota 11. 5. 2019, 8:00 – 12:00
Místo konání: Konferenční a zasedací místnost lanškrounské radnice (bývalá restaurace).

Obsahem semináře jsou základní změny vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání; typické problémové momenty poskytování zájmového vzdělávání; práva a povinnosti pedagogických pracovníků, práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků školní družiny; odpovědnost za škodu způsobenou účastníkovi školní družiny nebo způsobenou účastníkem školní družiny; nejasné nebo problémové situace vychovatele školní družiny z pracovněprávního hlediska; dotazy, diskuse.

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.


Aktuální právní úprava v činnosti ZŠ včetně aplikace GDPR

Datum konání: čtvrtek 9. 5. 2019, 13:00 – 17:00
Místo konání: Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, přízemí budovy, zasedací místnost

Obsahem semináře je změna školského zákona, změna vyhlášky o základním a zájmovém vzdělávání a její vliv na činnost a dokumentaci základní školy, školní družiny a školního klubu; shrnutí činnost výchovných poradců základní školy v souvislosti se změnou vyhlášky o přijímání ke střednímu vzdělávání; přijímání k základnímu vzdělávání a průběh základního vzdělávání v souvislosti s GDPR; základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnavatelem; aktuality ke dni konání semináře; dotazy, diskuse.

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.


Aktuální právní úprava v činnosti MŠ včetně aplikace GDPR

Datum konání: čtvrtek 2. 5. 2019, 13:00 – 17:00
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Lubník, Lubník č. p. 94.

Obsahem semináře je změna školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání a její promítnutí do činnosti a dokumentace mateřské školy (přijímání k předškolnímu vzdělávání, organizace činnosti mateřské školy); průběh předškolního vzdělávání v souvislosti s GDPR; základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnavatelem; aktuality ke dni konání semináře; dotazy, diskuse.

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.


Jak založit školní čtenářský klub

Datum konání: sobota 27. 4. 2019, 9:00 – 15:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Žichlínek

Kurz seznámí účastníky s tím, jak mohou ve své škole založit čtenářský klub, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami naplnit. Nabídne způsoby a cesty k rozvíjení dětského čtenářství a vytváření živého společenství nad knihou. Zprostředkuje praktické zkušenosti učitelů, kteří vedou čtenářské kluby ve školách. Mimo jiné prakticky představí dílnu čtení jako základ klubové práce.
Více informací naleznete v článku zde.

Lektor: Ing. Mgr. Hana Svobodová


Školní zralost

Datum konání: čtvrtek 28. 3. 2019, 15:30 – 17:00 hod.
Místo konání – MŠ Albrechtice, Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun

Setkání s psycholožkou určené pro rodiče dětí předškolního věku. dětí. Beseda se dotkne předpokladů dítěte pro nástup do 1. třídy ZŠ, přiměřené fyzické a psychické zralosti, schopností, připravenosti v různých oblastech (sebeobsluha, grafomotorika, řečové dovednosti,….)

Lektor – Mgr. Kamila Barlow, psycholožka PPP Ústí nad Orlicí


 Matematika Hejného v prostředí MŠ

Datum konání: 26. 3. 2019
Místo konání: MŠ Lanškroun, Žižkova 365, 563 01 Lanškroun

Akce uspořádaná na přání pedagogů MŠ, které zajímá matematika Hejného i v prostředí mateřské školy.
Více informací naleznete v článku.

Lektor – Mgr. Martina Teichmannová


 Neformální setkání vychovatelů z území

Datum konání akce: 22. 2. 2019
Místo konání:Konferenční a prezentační místnost v suterénu lanškrounské radnice, nám. J. M. Marků, Lanškroun

Setkání vychovatelů a vychovatelek z celého území ORP. Více informací naleznete v článku.


Nakopněte svoji školu – Festival vzdělávání v Litomyšli

Datum konání akce: 24. – 26. 2. 2019.
Hlavní témata – Jak vést školu budoucnosti? Vztahy ve škole jako nástroj podpůrného klimatu. Inspirace do výuky.

Zprostředkování účasti pedagogů na tomto festivalu. Akce zaměřená na vzdělávání teoreticky i prakticky – setkání s ostatními kolegy, prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, tipy a podpora v řízení, praktické návody pro spolupráci v kolektivu, inspirace pro výuku českého jazyka, matematiky, kritického myšlení.

Více informací o akci naleznete v článku


Komunikace jako nástroj dobrých vztahů

Datum konání akce: 13. 2. 2019
Místo konání akce: MŠ Výprachtice, Výprachtice 390, 561 34 Výprachtice
Téma: Komunikace jako nástroj dobrých vztahů

Setkání zaměřené na seznámení účastníků (pedagogů, rodičů) s komunikací jako nástrojem, prostřednictvím kterého si lidé utváří zdravé vztahy s ostatními a skrze jeho napodobování se děti učí nejvíce. Účastníci se seznámili s vědomou a nevědomou komunikací, popisným a hodnotícím jazykem a s nástroji komunikace (aktivní naslouchání, respektování mluvčího a hladivá komunikace).

Lektor – Iva Řehůřková


Čtenářem odmalička – rozvoj čtenářství v předškolním věku

Datum konání akce: sobota 12. a 26. 1. 2019
Čas:  9:00 – 15:30
Místo konání akce: Konferenční a prezentační místnost v suterénu lanškrounské radnice, nám. J. M. Marků, Lanškroun

Téma: Čtenářem odmalička, seminář spolku Nová škola, o.p.s., akreditován MŠMT.

Seminář je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy rozvoje čtenářské pregramotnosti a čtenářství u předškolních dětí. Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet představované metody, společně je reflektovat a naplánovat si vlastní postupy práce v duchu rozvoje čtenářské pregramotnosti. Seznámí se se současnou dětskou literaturou a budou mít možnost sdílet praktické zkušenosti učitelů z MŠ.

Více informací o akci naleznete v článku.

Lektoři – Mgr. Martina Hušková, Ing. Mgr. Hana Svobodová


Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 2

Datum konání akce: pátek 7. a  sobota 8. 12. 2018
Čas: pátek 7. 12., 13:00 – 19:30, sobota 8. 12., 8:30 – 15:00
Místo konání akce: Velká zasedací místnost, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun
Téma: Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 2, seminář spolku Kritické myšlení, z.s., akreditován MŠMT.
Účastníci se budou zabývat tím, jak stanovovat cíl učení jako velkou myšlenku svého oboru – literatury, jak se velké myšlenky oborů hledají a formulují a jak tento proces může proběhnout v literatuře.

Více informací o akci naleznete v článku

Lektoři – Mgr. Jana Slavíková, Mgr Šárka Bartošová


 Sdílený logoped

Datum konání: 5. 11. 2018
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost v suterénu lanškrounské radnice, nám. J. M. Marků, Lanškroun
Téma: Akce zaměřená na navázání spolupráce mateřských škol v ORP s logopedkou. Nastavení další spolupráce, diskuze nad konkrétními formami pomoci a domluvení dalšího postupu.

Více informací o setkání naleznete v článku.


Agrese je OK I a II

Datum konání akce: pátek 9. 11. 2018,  14:00 – 19:00, sobota 10. 11. 2018, 9:00 – 14:00
Místo konání akce: Velká zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků 12
Téma: Agrese je OK I a II

Zážitkový a vzdělávací seminář zaměřený na pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku, na proaktivní práci s agresí u dětí. Ukázka modelů efektivní komunikace a preventivních metod zaměřených na zpracování agrese. Akreditováno MPSV.

Více informací o akci naleznete v článku

Lektor: Mgr. Petr Matoušek


Akademie Libchavy – SUPERVIZE

Datum konání akce: 19. 10. 2018, 8:30 – 15:30
Místo konání akce: Akademie Libchavy, Dolní Libchavy 103, 561 16 Libchavy
Téma: Supervize

Workshop zaměřený na představení forem supervize a jejích konkrétního využití ve školství i mimo něj, včetně praktických cvičení.
Více informací o akci naleznete v článku

Lektor: Mgr. Jiří Šmejkal