USKUTEČNĚNÉ AKCE

Nejčastější infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

Datum konání: 8. 6. 2020, od 16:15 hodin
Místo konání: Multifunkční centrum L´ART, Lanškroun

Obsah setkání: vzdělávací seminář určený pro pedagogy mateřských škol, pro rodiče a veřejnost. Lektorka má zkušenosti jako pedagog odborných zdravotnických předmětů a také jako lektor pedagogů, nelékařských zdravotnických pracovníků a rodičů v oblasti zdravotnické problematiky.
Seminář byl zaměřen na nejčastější onemocnění, se kterými se pedagogové ve své praxi mohou setkávat, v určitých ročních obdobích nebo celoročně – rýma, kašel, průjem, zvracení, exantémová onemocnění (spála, neštovice, pátá a šestá dětská nemoc, syndrom ruka-pusa-noha), parazitární onemocnění (vši, roupy). Vše bylo doprovázeno názornými ukázkami a doplněno konkrétními případy z praxe. Pedagogové měli možnost diskutovat, sdílet své zkušenosti, dotazovat se, co dělat v dané situaci a jak s rodiči komunikovat.


Matematická gramotnost v počátečním vzdělávání

Datum konání: 26. 5. 2020, od 15:00 hodin
Místo konání: Komunitní centrum Sázava, Sázava č. p. 13

Obsah setkání: vzdělávací seminář určený pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ, zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti v předškolním a mladším školním věku. Lektorka je zkušenou pedagožkou a vzdělávání v oblasti matematiky se dlouhodobě věnuje. V úvodu semináře účastníkům ukázala, kde mohou čerpat inspiraci pro svou výuku, různé metodické příručky, na jejichž vypracování se podílela. Během semináře zaznělo několik zajímavých témat a námětů z oblasti aritmetiky, algebry, geometrie v rovině i v prostoru, kombinatoriky, pravděpodobnosti, funkcí
i analytické matematiky. Účastníci se aktivně do semináře zapojili – vyzkoušeli si,  jak některé pojmy jsou pro děti těžko představitelné a jak je děti, ale i někteří dospělí, dokáží lehce zaměnit.

Lektor: RNDr. Hana Lišková


Jak pracovat s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny II

Datum konání: 12. 5. 2020, od 8:15 hodin
Místo konání: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 139

Obsah setkání: pokračování vzdělávacího semináře zaměřeného na práci s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny. Hlavní část semináře byla věnována diskuzi, sdílení zkušeností, řešení konkrétních problémů a situací z praxe.

Lektor: Mgr. Kamila Barlow


Práva a povinnosti asistenta pedagoga

Datum konání: 11. 3. 2020, od 15:30 hodin
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora Městského úřadu Lanškroun

Obsah setkání: setkání asistentů pedagoga spojené se seminářem na téma Práva a povinnosti asistenta pedagoga. Lektor je pedagogem, a odborníkem v oblasti speciálního školství. V průběhu semináře zaznělo mnoho informací z oblasti speciálního školství, legislativním změnám a především k osobě asistenta pedagoga z různých pohledů. Seminář byl úvodní aktivitou k budoucím společným setkáváním asistentů pedagoga.

Lektor: Mgr. Miloš Kostka, pedagog, odborník v oblasti speciálního školství.


Zdravé dítě = zdravý start

Datum konání: 10. 3. 2020, od 16:00 hodin
Místo konání: Sokolovna Horní Čermná, Horní Čermná 79

Obsah semináře: Beseda pro pedagogy a rodiče dětí MŠ a ZŠ, která se zaměřila na otázky zdraví a prevence nemocí, zdravého stravování a alternativních možností při léčbě.

Lektor: Bohumil Dvořák, fyzioterapeut z Institutu celostní medicíny


Triády

Datum konání: 27. 2. 2020
Místo konání: ZŠ a MŠ Damníkov

Obsah semináře: Vzdělávací seminář pro pedagogy 1. a 2. stupně. Obsahem (a cílem) semináře bylo zvýšit schopnost pedagoga organizačně zvládnout vše týkající se triád, připravit na základě vhodně zvolených aktivit žáky na vlastní sebehodnocení a samotnou triádu, připravit rodiče na průběh triády a dokázat správným způsobem triádu vést. Pedagogové se naučí využít koučovacího přístupu jako způsobu vedení k zodpovědnosti, podpory, rozvoje, vnitřní motivace a důvěry mezi všemi zúčastněnými.

Lektoři: Mgr. Lenka Ludvíčková, Mgr. Petr Kulhavý, Akademie Libchavy


Setkání k přípravě regionálního materiálu

Datum konání: 20. 1. 2020
Místo konání: kancelář MAS Lanškrounsko

Obsah setkání: informační schůzka Informační schůzka se zájemci o zapojení se do tvorby regionálního materiálu pro území ORP Lanškroun. Na tomto setkání se společně stanovila podoba materiálu, okruhy, přiřazení jednotlivých okruhů členům a sestavení skupin.


Podpora znalostních kapacit

Datum konání: 18. 12. 2019, od 10:00 hodin
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora Městského úřadu Lanškroun

Obsah semináře: vzdělávací seminář na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru MAP II spojený s následnou diskuzí. Tématem semináře byla problematika inkluze a nerovností ve vzdělávání. Cílem semináře bylo poskytnutí informací o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání, paní lektorka nastínila význam slov spojených s inkluzí, uvedla příklady V průběhu semináře se společnou diskuzí řešila problematika podpůrných opatření a zákonů spojených s inkluzivním vzděláváním. Dále se členové zapojili do diskuze ke spolupráci s poradenskými zařízeními v Pardubickém kraji. Všichni přítomní členové ŘV dostali prostor pro vyjádření svého názoru a postoje k problematice nerovností ve vzdělávání, měli možnost uvést své zkušenosti z pozice pedagoga, zřizovatele i se svými názory z pohledu veřejnosti.

Lektor: Mgr. Hana Minářová, ředitelka Základní školy Lanškroun, vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti


Prevence syndromu vyhoření

Datum konání: 4. 12. 2019, od 8:15 hodin
Místo konání: Velká zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun

Obsah semináře: Vzdělávací, převážně prakticky zaměřený seminář, který se dotkl problematiky pracovní zátěže, burn out syndromu. Část semináře byla věnována diagnostice aktuální dispozice k vyhoření a ukázkám technik psychohygieny a prevence syndromu vyhoření.

Lektor: Mgr. Lenka Velebná, pedagožka, sociální pracovnice, supervizorka,


Diskuzní setkání ředitelů

Datum konání: 11. 11. 2019, od 13:00
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora Městského úřadu Lanškroun

Obsah: obsahem schůzky byla diskuze nad aktuálními problémy, které řeší vedoucí pedagogičtí pracovníci. Na programu byl stav realizace GDPR v lanškrounských školách, nové financování regionálního školství, soutěže a akce organizované pro školy v Lanškrouně, zápisy a přijímací řízení, náležitosti výročních zpráv a možnost rozvoje další spolupráce s Oddělením školství a kultury.


Inspirativní vaření – školní jídelna zdravě a chutně

Datum konání: 23. 10. 2019, 15-.30 – 18:00
Místo konání: Školní jídelna ZŠ a MŠ Tatenice

Obsah semináře: Seminář určený pro provozní zaměstnance a pedagogické pracovníky. Tématem semináře bylo představení zdravých potravin, které se ve školních jídelnách třeba tak často nepoužívají (z různých důvodů) a jejich využití v receptech, které se během semináře společně uvařily a na konci měli všichni účastníci možnost jídlo ochutnat a zhodnotit.

Lektor: Leona Dušková, výživová poradkyně a konzultantka projektu Pestrá strava


Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi ZŠ a ZUŠ

Datum konání: čtvrtek 3. 10. 2019, 13:00 – 16:00
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Horní Čermná.

Obsah semináře: obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů (základní pojmy, zásady zpracování osobních údajů, práva subjektu údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů); vybrané pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a stanoviska ÚOOÚ v oblasti školství; ochrana osobních údajů v praxi ZŠ a ZUŠ (analýza nakládání s osobními údaji, záznamy o činnostech, zabezpečení osobních údajů, směrnice na ochranu osobních údajů, povinnosti zaměstnanců, zásady ochrany osobních údajů); dotazy, diskuse.

Lektor: Mgr. Lenka Bártlová, pověřenec pro ochranu osobních údajů, členka Pracovní skupiny pověřenců při Svazu měst a obcí ČR


Věda u školy (Úžasné divadlo fyziky)

Datum konání: 20. 9. 2019
Místo konání: ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630

Obsah akce: Vzdělávací akce pro děti a žáky zaměřena na prohloubení znalostí a vědomostí žáků ZŠ v oblasti fyziky, a to prostřednictvím zajímavých fyzikálních experimentů. Cílem bylo vzbudit u dětí nadšení z pozorování světa kolem sebe, a ukázat tak žákům fyziku zajímavým a zábavným způsobem. Akci lektorovali lektoři z Organizace Úžasné divadlo fyziky, kteří realizují fyzikální show na profesionální úrovni, a to nejenom pro děti.

Lektoři: lektoři z Organizace Úžasné divadlo fyziky


Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi MŠ

Datum konání: 19. 9. 2019, 13:00 – 16:00
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Horní Čermná.

Obsah semináře: obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů (základní pojmy, zásady zpracování osobních údajů, práva subjektu údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů); vybrané pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a stanoviska ÚOOÚ v oblasti školství; ochrana osobních údajů v praxi MŠ (analýza nakládání s osobními údaji, záznamy o činnostech, zabezpečení osobních údajů, směrnice na ochranu osobních údajů, povinnosti zaměstnanců, zásady ochrany osobních údajů); dotazy, diskuse.

Lektor: Mgr. Lenka Bártlová, pověřenec pro ochranu osobních údajů, členka Pracovní skupiny pověřenců při Svazu měst a obcí ČR


Jak pracovat s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny

Datum konání: středa 11. 9. 2019, 8:15 – 10:15
Místo konání: Konferenční a zasedací místnost lanškrounské radnice (bývalá restaurace).

Vzdělávací workshop zaměřený na práci s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny. Cílem je získat informace o tom, jaký přístup zvolit, jak s dítětem v kolektivu školní družiny pracovat. Hlavní část semináře bude věnována diskuzi, sdílení zkušeností, řešení konkrétních problémů a situací z praxe.

Lektor: Mgr. Kamila Barlow, psycholožka PPP a školní psycholožka


Finanční gramotnost pro žáky 9. ročníků

Datum konání: pátek 17. 5. a úterý 21. 5. 2019
Místo konání: ZŠ a MŠ Damníkov, ZŠ a MŠ Horní Čermná, ZŠ Lanškroun, Dobrovského, ZŠ Lanškroun, Smetanova, ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 139, ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, ZŠ a MŠ Tatenice, ZŠ J. Pravečka Výprachtice

Vzdělávací seminář pro žáky 9. ročníků ZŠ na téma Finanční gramotnost – problematika půjček, exekucí, tvorba finančních rezerv, rozpočet domácnosti, hospodaření s penězi.

Lektoři – Centrum finanční gramotnosti (CEFIG) Kolín


Aktuální právní úprava v činnosti ŠD

Datum konání: sobota 11. 5. 2019, 8:00 – 12:00
Místo konání: Konferenční a zasedací místnost lanškrounské radnice (bývalá restaurace).

Obsahem semináře jsou základní změny vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání; typické problémové momenty poskytování zájmového vzdělávání; práva a povinnosti pedagogických pracovníků, práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků školní družiny; odpovědnost za škodu způsobenou účastníkovi školní družiny nebo způsobenou účastníkem školní družiny; nejasné nebo problémové situace vychovatele školní družiny z pracovněprávního hlediska; dotazy, diskuse.

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.


Aktuální právní úprava v činnosti ZŠ včetně aplikace GDPR

Datum konání: čtvrtek 9. 5. 2019, 13:00 – 17:00
Místo konání: Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, přízemí budovy, zasedací místnost

Obsahem semináře je změna školského zákona, změna vyhlášky o základním a zájmovém vzdělávání a její vliv na činnost a dokumentaci základní školy, školní družiny a školního klubu; shrnutí činnost výchovných poradců základní školy v souvislosti se změnou vyhlášky o přijímání ke střednímu vzdělávání; přijímání k základnímu vzdělávání a průběh základního vzdělávání v souvislosti s GDPR; základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnavatelem; aktuality ke dni konání semináře; dotazy, diskuse.

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.


Aktuální právní úprava v činnosti MŠ včetně aplikace GDPR

Datum konání: čtvrtek 2. 5. 2019, 13:00 – 17:00
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Lubník, Lubník č. p. 94.

Obsahem semináře je změna školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání a její promítnutí do činnosti a dokumentace mateřské školy (přijímání k předškolnímu vzdělávání, organizace činnosti mateřské školy); průběh předškolního vzdělávání v souvislosti s GDPR; základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnavatelem; aktuality ke dni konání semináře; dotazy, diskuse.

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.


Jak založit školní čtenářský klub

Datum konání: sobota 27. 4. 2019, 9:00 – 15:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Žichlínek

Kurz seznámí účastníky s tím, jak mohou ve své škole založit čtenářský klub, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami naplnit. Nabídne způsoby a cesty k rozvíjení dětského čtenářství a vytváření živého společenství nad knihou. Zprostředkuje praktické zkušenosti učitelů, kteří vedou čtenářské kluby ve školách. Mimo jiné prakticky představí dílnu čtení jako základ klubové práce.
Více informací naleznete v článku zde.

Lektor: Ing. Mgr. Hana Svobodová


Školní zralost

Datum konání: čtvrtek 28. 3. 2019, 15:30 – 17:00 hod.
Místo konání – MŠ Albrechtice, Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun

Setkání s psycholožkou určené pro rodiče dětí předškolního věku. dětí. Beseda se dotkne předpokladů dítěte pro nástup do 1. třídy ZŠ, přiměřené fyzické a psychické zralosti, schopností, připravenosti v různých oblastech (sebeobsluha, grafomotorika, řečové dovednosti,….)

Lektor – Mgr. Kamila Barlow, psycholožka PPP Ústí nad Orlicí


 Matematika Hejného v prostředí MŠ

Datum konání: 26. 3. 2019
Místo konání: MŠ Lanškroun, Žižkova 365, 563 01 Lanškroun

Akce uspořádaná na přání pedagogů MŠ, které zajímá matematika Hejného i v prostředí mateřské školy.
Více informací naleznete v článku.

Lektor – Mgr. Martina Teichmannová


 Neformální setkání vychovatelů z území

Datum konání akce: 22. 2. 2019
Místo konání:Konferenční a prezentační místnost v suterénu lanškrounské radnice, nám. J. M. Marků, Lanškroun

Setkání vychovatelů a vychovatelek z celého území ORP. Více informací naleznete v článku.


Nakopněte svoji školu – Festival vzdělávání v Litomyšli

Datum konání akce: 24. – 26. 2. 2019.
Hlavní témata – Jak vést školu budoucnosti? Vztahy ve škole jako nástroj podpůrného klimatu. Inspirace do výuky.

Zprostředkování účasti pedagogů na tomto festivalu. Akce zaměřená na vzdělávání teoreticky i prakticky – setkání s ostatními kolegy, prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, tipy a podpora v řízení, praktické návody pro spolupráci v kolektivu, inspirace pro výuku českého jazyka, matematiky, kritického myšlení.

Více informací o akci naleznete v článku


Komunikace jako nástroj dobrých vztahů

Datum konání akce: 13. 2. 2019
Místo konání akce: MŠ Výprachtice, Výprachtice 390, 561 34 Výprachtice
Téma: Komunikace jako nástroj dobrých vztahů

Setkání zaměřené na seznámení účastníků (pedagogů, rodičů) s komunikací jako nástrojem, prostřednictvím kterého si lidé utváří zdravé vztahy s ostatními a skrze jeho napodobování se děti učí nejvíce. Účastníci se seznámili s vědomou a nevědomou komunikací, popisným a hodnotícím jazykem a s nástroji komunikace (aktivní naslouchání, respektování mluvčího a hladivá komunikace).

Lektor – Iva Řehůřková


Čtenářem odmalička – rozvoj čtenářství v předškolním věku

Datum konání akce: sobota 12. a 26. 1. 2019
Čas:  9:00 – 15:30
Místo konání akce: Konferenční a prezentační místnost v suterénu lanškrounské radnice, nám. J. M. Marků, Lanškroun

Téma: Čtenářem odmalička, seminář spolku Nová škola, o.p.s., akreditován MŠMT.

Seminář je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy rozvoje čtenářské pregramotnosti a čtenářství u předškolních dětí. Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet představované metody, společně je reflektovat a naplánovat si vlastní postupy práce v duchu rozvoje čtenářské pregramotnosti. Seznámí se se současnou dětskou literaturou a budou mít možnost sdílet praktické zkušenosti učitelů z MŠ.

Více informací o akci naleznete v článku.

Lektoři – Mgr. Martina Hušková, Ing. Mgr. Hana Svobodová


Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 2

Datum konání akce: pátek 7. a  sobota 8. 12. 2018
Čas: pátek 7. 12., 13:00 – 19:30, sobota 8. 12., 8:30 – 15:00
Místo konání akce: Velká zasedací místnost, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun
Téma: Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 2, seminář spolku Kritické myšlení, z.s., akreditován MŠMT.
Účastníci se budou zabývat tím, jak stanovovat cíl učení jako velkou myšlenku svého oboru – literatury, jak se velké myšlenky oborů hledají a formulují a jak tento proces může proběhnout v literatuře.

Více informací o akci naleznete v článku

Lektoři – Mgr. Jana Slavíková, Mgr Šárka Bartošová


 Sdílený logoped

Datum konání: 5. 11. 2018
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost v suterénu lanškrounské radnice, nám. J. M. Marků, Lanškroun
Téma: Akce zaměřená na navázání spolupráce mateřských škol v ORP s logopedkou. Nastavení další spolupráce, diskuze nad konkrétními formami pomoci a domluvení dalšího postupu.

Více informací o setkání naleznete v článku.


Agrese je OK I a II

Datum konání akce: pátek 9. 11. 2018,  14:00 – 19:00, sobota 10. 11. 2018, 9:00 – 14:00
Místo konání akce: Velká zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků 12
Téma: Agrese je OK I a II

Zážitkový a vzdělávací seminář zaměřený na pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku, na proaktivní práci s agresí u dětí. Ukázka modelů efektivní komunikace a preventivních metod zaměřených na zpracování agrese. Akreditováno MPSV.

Více informací o akci naleznete v článku

Lektor: Mgr. Petr Matoušek


Akademie Libchavy – SUPERVIZE

Datum konání akce: 19. 10. 2018, 8:30 – 15:30
Místo konání akce: Akademie Libchavy, Dolní Libchavy 103, 561 16 Libchavy
Téma: Supervize

Workshop zaměřený na představení forem supervize a jejích konkrétního využití ve školství i mimo něj, včetně praktických cvičení.
Více informací o akci naleznete v článku

Lektor: Mgr. Jiří Šmejkal

Vyhledávání

Kalendář

Srpen 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.7.2020 28.7.2020 29.7.2020 30.7.2020 31.7.2020 1.8.2020 2.8.2020
3.8.2020 4.8.2020 5.8.2020 6.8.2020 7.8.2020 8.8.2020 9.8.2020
10.8.2020 11.8.2020 12.8.2020 13.8.2020 14.8.2020 15.8.2020 16.8.2020
17.8.2020 18.8.2020 19.8.2020 20.8.2020 21.8.2020 22.8.2020 23.8.2020
24.8.2020 25.8.2020 26.8.2020 27.8.2020 28.8.2020 29.8.2020 30.8.2020
31.8.2020 1.9.2020 2.9.2020 3.9.2020 4.9.2020 5.9.2020 6.9.2020

Počasí Lanškroun

0° C