Vzdělávací seminář Čtenářem odmalička

Vzdělávací akce pořádaná v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, projektu financovaného EU a MŠMT. Cílem projektu je navázání partnerství a spolupráce mezi jednotlivými subjekty formálního a neformálního vzdělávání na celém území ORP Lanškroun a přispět tak ke zkvalitňování vzdělávání v území.

Po dvě lednové soboty (12. a 26. 1.) probíhal v suterénu lanškrounské radnice seminář pro pedagogy z mateřských škol – ČTENÁŘEM ODMALIČKA, zaměřený na rozvoj čtenářství v mateřské škole. Kurz vedly zkušené lektorky Martina Hušková a Hanka Svobodová, které zaštiťuje pražská Nová škola, o.p.s.

Hojná účast pedagogů z mateřských škol z celého ORP, knížky všude, praktické ukázky práce s konkrétními knížkami, sdílení zkušeností, velmi příjemná nálada a výborná „sestava“ pedagogů včetně lektorek – tak lze stručně shrnout seminář.

Pedagogové si vyzkoušeli několik čtenářských lekcí, prožili si je všemi smysly, pracovali s texty, načerpali inspiraci, vše s ohledem na prostředí mateřské školy. Velké poděkování patří lektorkám, které byly úžasné, a také všem zúčastněným, za atmosféru, kterou společně vytvořili.

         

Naposledy změněno: [last-modified]