Workshop v AKADEMII Libchavy na téma Supervize

Akce pořádaná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, projektu financovaného EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT. Cílem je navázání partnerství a spolupráce mezi jednotlivými subjekty formálního a neformálního vzdělávání na celém území SO ORP Lanškroun a přispět tak ke zkvalitňování vzdělávání v území.

V pátek 19. 10. 2018 proběhl v sídle AKADEMIE Libchavy v Dolních Libchavách workshop na téma Supervize.
Ve velmi příjemném prostředí se nás sešlo celkem 18 – z řad pedagogů i „nepedagogů“, včetně dvou členek realizačního týmu MAP II. Na místo nás dopravil objednaný autobus a už během cesty vládla příjemná atmosféra. Pro některé z nás to byla první návštěva, proto jsme se těšili, až uvidíme školicí centrum na vlastní oči.

U autobusu čekala paní asistentka, která nás odvedla do „Tančírny“. Tam na nás čekalo připravené výborné občerstvení. Když jsme se všichni posilnili, přemístili jsme se přímo do prostoru samotné Tančírny, kde jsme se usadili na sedací vaky a seminář mohl začít. Po úvodním slovu koordinátorky projektu se slova ujal lektor, pan Jiří Šmejkal. Stručně nás seznámil s obsahem semináře a pustili jsme se do práce. Nejdřív přišlo několik praktických cvičení na seznámení a následovala společná diskuse k nim. Po seznámení dostal prostor každý z nás, lektor zapsal naše očekávání, nechal, abychom si každý v sobě řekl, co od semináře očekáváme a co si chceme odnést.

Potom jsme se rozdělili do tří skupinek a společně vymýšleli a diskutovali – co je to supervize, k čemu slouží, její přínos, co podle nás spadá pod jednotlivé funkce supervize, apod.

Po obědě nám lektor nastínil trochu teorie – supervize jako smluvní vztah. Společně jsme nastavili pravidla, jak se chceme v další části cítit a co k tomu potřebujeme, a potom dostali prostor dva z účastníků, kteří si na vlastní kůži zkusili supervizi – skupinovou strukturovanou a individuální.

Celý workshop probíhal formou diskuze, praktických cvičení, otázek….  sedm hodin uteklo až příliš rychle, především díky panu Šmejkalovi a také díky uvolněné náladě všech účastníků. Každý z nás si odnesl nové informace, poznatky a podněty a každý z nás měl nad čím přemýšlet.

Děkujeme celému týmu AKADEMIE za úžasný zážitek a profesionální přístup ve všech směrech a těšíme se na další setkání.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%