Matematika Hejného v prostředí MŠ

V úterý 26. března proběhlo v lanškrounské MŠ Žižkova setkání 11 pedagogů z MŠ Vančurova a Žižkova s Mgr. Martinou Teichmannovou na téma Matematika Hejného v prostředí MŠ. V úvodu setkání byla řeč o klíčových principech této metody. V další části představila paní Teichmannová jednotlivá prostředí a všichni společně hledali cesty, jak tato prostředí využít v prostředí mateřské školy.

„….Za přínos považujeme omezení teoretických informací na nutné minimum a zaměření se na praktickou stránku. Moc rády bychom poděkovaly paní učitelce za to, že nám ukázala, že i učení matematiky může být zábava. Načerpaly jsme inspiraci, nové metody a podněty pro další práci s dětmi. Těšíme se na další setkání a nové poznatky nejen z oblasti matematiky.“   Kolektiv učitelek MŠ Vančurova

Setkání nás obohatilo, přestože jsme všechny z naší MŠ absolvovaly seminář Hejného matematiky, dostaly jsme od Martiny její postřehy, nápady, protože sama již Hejného matematiku praktikuje ve škole asi pět let. Tato zpětná vazba přímo z praxe je pro nás nejcennější. Moc si vážíme, že nám věnovala svůj odpolední čas a podle jejích slov jsme i jí (v rámci komunikace v praktické části tohoto setkání) vnesly několik nápadů, které může zase ona využít při své práci. Což nás těší. Každopádně vše vyzkoušíme v naší práci.“  Kolektiv učitelek MŠ Žižkova

 „….. Myslím, že paní učitelky ocenily pomůcky, které si mohly vyzkoušet. Hodně nám pomohla příručka, která je určena právě předškolním dětem. Byla jsem mile překvapena, kolik toho paní učitelky již s dětmi vyzkoušely a velmi oceňuji kreativní přístup, který při besedě uplatnily. Na závěr setkání došlo i na otázku, zda je Hejného metoda pro ně přínosná, a zda by některá prostředí a prvky chtěly zavést i do svých hodin. Všichni přítomní se shodli na tom, že je to zajímavé zpestření výuky a výzva.“   Mgr. Martina Teichmannová

Podle reakcí všech zúčastněných se jednalo o zajímavé a pro obě strany přínosné setkání. Za realizační tým projektu MAP II děkujeme Martině Teichmannové za její ochotu, nadšení a za úžasný přístup.

      

Setkání bylo realizování v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009149.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%