ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ AGRESE JE OK I a II

Vzdělávací akce pořádaná v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, projektu financovaného EU prostřednictvím MŠMT, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Cílem projektu je navázání partnerství a spolupráce mezi jednotlivými subjekty formálního a neformálního vzdělávání na celém území ORP Lanškroun a přispět tak ke zkvalitňování vzdělávání v území.

Ve dnech 9. a 10. 11. 2018 proběhl ve velké zasedací místnosti lanškrounské radnice zážitkový workshop pod vedením Mgr. Petra Matouška z Ligy otevřených mužů, z. s. Tato organizace si klade za cíl podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k rodičovství i k profesní seberealizaci. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce.

Zážitkový a vzdělávací seminář byl zaměřen na pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku, práci s vlastními emocemi a proaktivní práci s agresí u dětí. Páteční část byla seznamovací a spíše teoretická, účastníci společně s panem Matouškem mluvili o socializaci, emocích a jejich vyjádření („sešlapávání krabic“, „time out“), druzích násilí, o hranicích. Vyzkoušeli si několik her k hledání vlastního prostoru, uvědomění si svého postoje k násilí a agresi.

Seminář pokračoval v sobotu ráno. V úvodu pan Matoušek přivítal všechny přítomné účastníky a vyzval je ke zpětné vazbě pátečního programu. Poté došlo ke shrnutí veškerých informací a znalostí, které účastníci v rámci pátečního programu nabyli.

Sobotní dopoledne bylo velmi interaktivní. Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli hry, které lze aplikovat při výuce či v rámci volnočasových aktivit dětí a žáků. Tyto hry směřují k pochopení, rozpoznání či zmírnění agrese. Probíhala diskuse na témata domácí násilí a jeho dopad na psychiku dítěte, šikana, její jednotlivé formy a rozpoznávání prvních náznaků šikany v třídním kolektivu. Dále byla probírána role oběti a agresora a práce s nimi.

V závěru došlo ke shrnutí celého semináře a každý účastník zmínil jednu věc, která mu ze zážitkového semináře utkvěla v paměti. Manažerka projektu MAP II poděkovala všem účastníkům za účast. Speciální poděkování pak patřilo panu Matouškovi, jako lektorovi celého semináře.

Za realizační tým MAP II děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další setkání!

 

Naposledy aktualizováno: 16 Listopad, 2018 v 8:08

Vyhledávání

Kalendář

Srpen 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.7.2019 30.7.2019

Kategorie: GeneralN/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 13

N/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 13
31.7.2019 1.8.2019 2.8.2019 3.8.2019 4.8.2019
5.8.2019 6.8.2019 7.8.2019 8.8.2019 9.8.2019 10.8.2019 11.8.2019
12.8.2019 13.8.2019 14.8.2019 15.8.2019 16.8.2019 17.8.2019 18.8.2019
19.8.2019 20.8.2019 21.8.2019 22.8.2019 23.8.2019 24.8.2019 25.8.2019
26.8.2019 27.8.2019 28.8.2019 29.8.2019 30.8.2019 31.8.2019 1.9.2019