ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ AGRESE JE OK I a II

Vzdělávací akce pořádaná v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, projektu financovaného EU prostřednictvím MŠMT, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Cílem projektu je navázání partnerství a spolupráce mezi jednotlivými subjekty formálního a neformálního vzdělávání na celém území ORP Lanškroun a přispět tak ke zkvalitňování vzdělávání v území.

Ve dnech 9. a 10. 11. 2018 proběhl ve velké zasedací místnosti lanškrounské radnice zážitkový workshop pod vedením Mgr. Petra Matouška z Ligy otevřených mužů, z. s. Tato organizace si klade za cíl podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k rodičovství i k profesní seberealizaci. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce.

Zážitkový a vzdělávací seminář byl zaměřen na pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku, práci s vlastními emocemi a proaktivní práci s agresí u dětí. Páteční část byla seznamovací a spíše teoretická, účastníci společně s panem Matouškem mluvili o socializaci, emocích a jejich vyjádření („sešlapávání krabic“, „time out“), druzích násilí, o hranicích. Vyzkoušeli si několik her k hledání vlastního prostoru, uvědomění si svého postoje k násilí a agresi.

Seminář pokračoval v sobotu ráno. V úvodu pan Matoušek přivítal všechny přítomné účastníky a vyzval je ke zpětné vazbě pátečního programu. Poté došlo ke shrnutí veškerých informací a znalostí, které účastníci v rámci pátečního programu nabyli.

Sobotní dopoledne bylo velmi interaktivní. Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli hry, které lze aplikovat při výuce či v rámci volnočasových aktivit dětí a žáků. Tyto hry směřují k pochopení, rozpoznání či zmírnění agrese. Probíhala diskuse na témata domácí násilí a jeho dopad na psychiku dítěte, šikana, její jednotlivé formy a rozpoznávání prvních náznaků šikany v třídním kolektivu. Dále byla probírána role oběti a agresora a práce s nimi.

V závěru došlo ke shrnutí celého semináře a každý účastník zmínil jednu věc, která mu ze zážitkového semináře utkvěla v paměti. Manažerka projektu MAP II poděkovala všem účastníkům za účast. Speciální poděkování pak patřilo panu Matouškovi, jako lektorovi celého semináře.

Za realizační tým MAP II děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další setkání!

 

Naposledy aktualizováno: 16 Listopad, 2018 v 8:08

Vyhledávání

Kalendář

Prosinec 2018
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26.11.2018 27.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 30.11.2018 1.12.2018 2.12.2018
3.12.2018

Kategorie: General13:30: Jednání Rady MAS

13:30: Jednání Rady MAS
4.12.2018 5.12.2018 6.12.2018 7.12.2018 8.12.2018 9.12.2018
10.12.2018 11.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 14.12.2018

Kategorie: GeneralN/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 10

N/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 10
15.12.2018 16.12.2018
17.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 22.12.2018 23.12.2018
24.12.2018 25.12.2018 26.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 29.12.2018 30.12.2018
31.12.2018 1.1.2019 2.1.2019 3.1.2019 4.1.2019 5.1.2019 6.1.2019

Počasí Lanškroun

-4° C
Skoro zataženo
Skoro zataženo