ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ AGRESE JE OK I a II

Vzdělávací akce pořádaná v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, projektu financovaného EU prostřednictvím MŠMT, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Cílem projektu je navázání partnerství a spolupráce mezi jednotlivými subjekty formálního a neformálního vzdělávání na celém území ORP Lanškroun a přispět tak ke zkvalitňování vzdělávání v území.

Ve dnech 9. a 10. 11. 2018 proběhl ve velké zasedací místnosti lanškrounské radnice zážitkový workshop pod vedením Mgr. Petra Matouška z Ligy otevřených mužů, z. s. Tato organizace si klade za cíl podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k rodičovství i k profesní seberealizaci. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce.

Zážitkový a vzdělávací seminář byl zaměřen na pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku, práci s vlastními emocemi a proaktivní práci s agresí u dětí. Páteční část byla seznamovací a spíše teoretická, účastníci společně s panem Matouškem mluvili o socializaci, emocích a jejich vyjádření („sešlapávání krabic“, „time out“), druzích násilí, o hranicích. Vyzkoušeli si několik her k hledání vlastního prostoru, uvědomění si svého postoje k násilí a agresi.

Seminář pokračoval v sobotu ráno. V úvodu pan Matoušek přivítal všechny přítomné účastníky a vyzval je ke zpětné vazbě pátečního programu. Poté došlo ke shrnutí veškerých informací a znalostí, které účastníci v rámci pátečního programu nabyli.

Sobotní dopoledne bylo velmi interaktivní. Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli hry, které lze aplikovat při výuce či v rámci volnočasových aktivit dětí a žáků. Tyto hry směřují k pochopení, rozpoznání či zmírnění agrese. Probíhala diskuse na témata domácí násilí a jeho dopad na psychiku dítěte, šikana, její jednotlivé formy a rozpoznávání prvních náznaků šikany v třídním kolektivu. Dále byla probírána role oběti a agresora a práce s nimi.

V závěru došlo ke shrnutí celého semináře a každý účastník zmínil jednu věc, která mu ze zážitkového semináře utkvěla v paměti. Manažerka projektu MAP II poděkovala všem účastníkům za účast. Speciální poděkování pak patřilo panu Matouškovi, jako lektorovi celého semináře.

Za realizační tým MAP II děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další setkání!

 

Naposledy aktualizováno: 16 Listopad, 2018 v 8:08

Vyhledávání

Kalendář

Duben 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.4.2019 2.4.2019 3.4.2019 4.4.2019 5.4.2019 6.4.2019 7.4.2019
8.4.2019

Kategorie: General16:00: Informační setkání - Šablony pro neziskovky

16:00: Informační setkání - Šablony pro neziskovky
9.4.2019 10.4.2019 11.4.2019 12.4.2019 13.4.2019 14.4.2019
15.4.2019

Kategorie: General16:00: Jednání Pracovní skupiny Matematická gramotnost

16:00: Jednání Pracovní skupiny Matematická gramotnost
16.4.2019

Kategorie: General16:00: Společné jednání PS a ŘV MAP II

16:00: Společné jednání PS a ŘV MAP II
17.4.2019 18.4.2019 19.4.2019 20.4.2019 21.4.2019
22.4.2019 23.4.2019 24.4.2019 25.4.2019

Kategorie: General16:00: Informační setkání - Šablony pro neziskovky

16:00: Informační setkání - Šablony pro neziskovky
26.4.2019 27.4.2019 28.4.2019
29.4.2019 30.4.2019 1.5.2019 2.5.2019

Kategorie: General13:00: Aktuální právní úprava v činnosti MŠ

13:00: Aktuální právní úprava v činnosti MŠ
3.5.2019 4.5.2019 5.5.2019