Jak založit školní čtenářský klub

Sloveso číst nestrpí rozkazovací způsob. Tuto nechuť sdílí s několika dalšími: se slovesem „milovat“… nebo například „snít“…. “ Daniel Pennac

V sobotu 27. dubna se v prostorách 1. třídy a školní družiny ZŠ a MŠ Žichlínek sešli pedagogové, kteří se zajímají o rozvoj čtenářské  gramotnosti. Konal se zde vzdělávací seminář Jak založit školní čtenářský klub, který vedla lektorka Hanka Svobodová z pražské Nové školy, o.p.s. Seminář si kladl za cíl seznámit účastníky s tím, jak ve své škole založit čtenářský klub, jakým způsobem ho vést, jakými aktivitami ho naplnit. Pedagogové se zabývali principy klubové práce, pracovali s dětskou literaturou, s pojmy jako „dílna čtení“, „čtenářská lekce“, „čtenářské cíle“, diskutovali nad možnostmi rozvoje čtenářství u dětí a žáků. Hanka pro ně připravila dílnu čtení jako základ klubové práce, čtenářské lekce s konkrétními knížkami. Tyto lekce byly propracované do posledního detailu tak, aby se zapojily a potěšily všechny smysly.

Za realizační tým projektu MAP II děkujeme ZŠ a MŠ Žichlínek za velmi příjemné zázemí a prostředí; Hance Svobodové (a její dceři Aničce, která jí pomáhala) a všem účastníkům, kteří nelitovali strávit sobotu v kolektivu stejně zaměřených lidí a dozvědět se něco nového.

  

 

Naposledy změněno: [last-modified]