Informace k Šablonám III

V prosinci loňského roku schválil Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu Šablony III. Cílem této výzvy bude podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Plánovaná alokace až 3 miliardy korun bude určena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách (personální podpora v podobě školního asistenta, školního psychologa, speciálního a sociálního pedagoga), na osobnostně sociální rozvoj pedagogů (formou sdílení zkušeností, tandemovou výukou a nově zahraničními stážemi).

Ve výzvě Šablony III nebudou podpořeny subjekty, které byly zahrnuty do Šablon II, tzn. školní družiny, školní kluby, základní umělecké školy a střediska volného času. Podpora těchto subjektů by měla být řešena v novém Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na období 2021 – 2027. Stejně tak se nepočítá s vyhlášením výzvy pro střední a vyšší odborné školy.

V současné době probíhají závěrečné přípravy výzvy, která by měla být vyhlášena na přelomu února a března 2020. Další informace budeme průběžně doplňovat.

Naposledy aktualizováno: 6 Únor, 2020 v 10:51

Vyhledávání

Kalendář

Září 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
31.8.2020 1.9.2020 2.9.2020 3.9.2020 4.9.2020 5.9.2020 6.9.2020
7.9.2020 8.9.2020 9.9.2020 10.9.2020 11.9.2020 12.9.2020 13.9.2020
14.9.2020 15.9.2020 16.9.2020 17.9.2020 18.9.2020 19.9.2020 20.9.2020
21.9.2020 22.9.2020 23.9.2020 24.9.2020

Kategorie: General14:30: Aktivizační a motivační činnosti k podpoře MG na 1. stupni ZŠ

14:30: Aktivizační a motivační činnosti k podpoře MG na 1. stupni ZŠ
25.9.2020 26.9.2020 27.9.2020
28.9.2020 29.9.2020 30.9.2020 1.10.2020 2.10.2020 3.10.2020 4.10.2020

Počasí Lanškroun

0° C