Vyhlášení výzvy č. 02_20_080 – Šablony III

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu číslo 02_20_080 – Šablony III. Ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí ŘO, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity, které výzva zahrnuje, jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagoga a zvyšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to prostřednictvím:

  • sdílení zkušeností pedagogů,
  • spolupráce s odborníky z praxe,
  • zahraničních stáží pedagogů,
  • personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu,
  • extrakurikulárních aktivit,
  • spolupráce s rodiči dětí a žáků,
  • kariérového poradenství žáků,
  • aktivit rozvíjejících metody výuky s využitím ICT.

Více informací včetně celého znění výzvy naleznete v odkaze ZDE.

 

 

Naposledy změněno: [last-modified]