Návazná realizace aktivit v Šablonách II a III

S ohledem na situaci v zemi, která ovlivnila a omezila realizaci šablon, byla velká část projektů v Šablonách II prodloužena. Zároveň základní a mateřské školy podaly žádosti do navazujícího projektu Šablony III. Je tedy možná návazná realizace aktivit v obou projektech.

Pokud škola stále realizuje prodloužený projekt z výzvy Šablony II a zároveň v době prodloužení začala s realizací projektu z výzvy Šablony III, nesmí docházet k paralelní realizaci stejných aktivit (činností) v obou projektech.

Vždy je nutné nejdříve ukončit realizace aktivity v Šablonách II, teprve poté je možné začít realizovat tu stejnou aktivitu v navazujících Šablonách III. Pro příklad – pokud ve škole pracuje školní asistent v rámci projektu Šablony II, může na stejné pozici začít v projektu Šablony III až ve chvíli, kdy budou všechny jeho personální šablony vyčerpány.

Pokud škola zvolila ve výzvách Šablony II a III aktivitu Využití ICT ve vzdělávání (ve stejné nebo různých variantách), potom je nutné nejprve ukončit realizaci této šablony v projektu výzvy Šablony II (výuku) a teprve poté začít s realizací této šablony (výukou) v projektu výzvy Šablony III. Není ovšem problém zahájit kroky spojené s pořízením mobilních zařízení pro realizaci aktivity v Šablonách III už v době, kdy je aktivita dokončována. Výuka ovšem musí být zahájena až po úplném ukončení výuky v Šablonách II.

Pokud škola aktivitu Využití ICT ve vzdělávání zvolila pouze ve výzvě Šablony III, může s její realizací začít ihned bez ohledu na to, že v prodloužení projektu jsou stále realizovány jiné šablony z výzvy Šablony II.

Naposledy změněno: [last-modified]