Aktualizace výzvy Šablony II

ŘO OP VVV zveřejnil aktualizovanou výzvu č. 02_18_063 – Šablony II.  Nově se prodlužuje délka realizace projektů, a to až o 6 měsíců. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je posunuto ke dni 28. 2. 2022. Doba prodloužení se počítá od 1. 9. 2020 plus počet kalendářních dnů platnosti mimořádných opatření. O změnu je nutné zažádat.

Aktualizované znění výzvy naleznete v dokumentech k výzvě Šablony II

Naposledy změněno: [last-modified]