Vyhlášení výzvy č. 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 25. května 2022 výzvu číslo 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí ŘO, nejpozději však do 28. dubna 2023 do 14:00:00 hodin. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Podporované aktivity, které výzva zahrnuje, jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení do tematických bloků:

  • personální podpora
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ
  • podpora spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti.

Více informací včetně celého znění výzvy naleznete v odkaze ZDE.

Naposledy změněno: [last-modified]