SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zkráceně SCLLD, vychází z analýzy rozvojového potenciálu a potřeb území působnosti MAS. Zahrnuje cíle, opatření a měřitelné ukazatele, které je možné naplnit konkrétními aktivitami a projekty, které realizují jednotliví partneři, členové, nebo přímo MAS.

Strategie CLLD obsahuje taktéž jednotlivé Programové rámce, tj. souhrn opatření, které je možné financovat prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) metodou CLLD/LEADER.

MAS Lanškrounsko využívá kombinaci možného financování z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Dokument schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Lanškrounsko v odkaze ZDE