No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zkráceně SCLLD, vychází z analýzy rozvojového potenciálu a potřeb území působnosti MAS. Zahrnuje cíle, opatření a měřitelné ukazatele, které je možné naplnit konkrétními aktivitami a projekty, které realizují jednotliví partneři, členové, nebo přímo MAS.

Strategie CLLD obsahuje taktéž jednotlivé Programové rámce, tj. souhrn opatření, které je možné financovat prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) metodou CLLD/LEADER.

MAS Lanškrounsko využívá kombinaci možného financování z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Dokument schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Lanškrounsko v odkaze ZDE