OPZ+

Nový operační program pro období 2021-2027 navazuje na končící Operační program Zaměstnanost (OPZ).
Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Z OPZ+ se Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. týká plánovaná výzva č. 03_22_008 – Podpora komunitně vedeného místního rozvoje. Mezi podporované aktivity v této výzvě patří podpora komunitní práce, podpora sociální práce na územ MAS, podpora rodin a posilování rodinných vazeb, programy aktivizace cílových skupin, zvyšující jejich zapojování se do života v obci/komunitě, podpora vzájemné pomoci, sdílení a výměny zkušeností, mezigenerační výměny a výpomoci, podpora sdílené a neformální péče.