OPZ – Archiv

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

V rámci programu Zaměstnanost byla prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí pro dotační období 2014-2020 a území MAS Lanškrounsko zarezervována alokace 10 141 250,00 Kč.

Opatření, ve kterých je poskytována podpora (v rámci SCLLD) MAS Lanškrounsko:

OPZ 1: Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučení
OPZ 2: Sociální podnikání – opatření zrušeno
OPZ 3: Prorodinná opatření
OPZ 4: Komunitní sociální práce a komunitní centra


Veškeré potřebné dokumenty a informace k jednotlivým výzvám jsou zveřejněny u konkrétní výzvy:


Zde naleznete potřebné informace pro žadatele a příjemce:

Další informace:

Harmonogram výzev MAS pro jednotlivá opatření pro rok 2017: dokument zde

Veškeré dokumenty k výzvě MAS budou zveřejněny až po vypsání výzvy MAS (Dotace MAS > OPZ).

Připravované projekty můžete konzultovat s Kanceláří MAS a ŘO OPZ pro CLLD.