Schválení změny SCLLD MAS Lanškrounsko

Dne 27. 2. 2019 byly podány změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), týkající se povinné úpravy Finančního plánu SCLLD pro Integrovaný regionální operační program (IROP), do kterého Místní akční skupina Lanškrounsko promítla i změny v oblasti indikátorů a změny vycházející z potřeb území (tyto potřeby byly zmapovány v roce 2018).  K jejich schválení došlo 7. 5. 2019. Schválení umožní přípravu výzev z IROP k jejich vyhlášení, o kterých jsme informovali zde.

V rámci povinných změn došlo k přepočtu kurzu Eura, a tím ke snížení alokace MAS pro IROP o 1.674.778,68 Kč CZV
(z nichž je podpora ve výši 95 %). Nová alokace IROP pro šest opatření je 24 125 541,32 Kč CZV.

Dále v rámci zjištěných potřeb v území došlo k navýšení alokace pro dvě opatření IROP – opatření IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy o 1.743.325,87 Kč CZV a opatření IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání
o 2.064.000 Kč CZV.

Byly upraveny stanovené indikátory pro IROP; ty reflektují reálné možnosti v území, stanovené požadavky na projekty v pravidlech pro IROP a nyní zrealizované a realizované projekty.

Mezi další drobné změny patřila úprava specifického cíle strategie u opatření IROP 6 Rozvoj zájmového, neformální
a celoživotního vzdělávání a přepracování Implementační části, kde došlo k úpravě popisu hodnocení projektů dle aktuálních postupů.

Aktualizovaný FP plán pro IROP, indikátory pro IROP, opatření IROP 6 a text implementační části naleznete zde.

Naposledy změněno: [last-modified]