Schválení změny SCLLD MAS Lanškrounsko

Dne 27. 2. 2019 byly podány změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), týkající se povinné úpravy Finančního plánu SCLLD pro Integrovaný regionální operační program (IROP), do kterého Místní akční skupina Lanškrounsko promítla i změny v oblasti indikátorů a změny vycházející z potřeb území (tyto potřeby byly zmapovány v roce 2018).  K jejich schválení došlo 7. 5. 2019. Schválení umožní přípravu výzev z IROP k jejich vyhlášení, o kterých jsme informovali zde.

V rámci povinných změn došlo k přepočtu kurzu Eura, a tím ke snížení alokace MAS pro IROP o 1.674.778,68 Kč CZV
(z nichž je podpora ve výši 95 %). Nová alokace IROP pro šest opatření je 24 125 541,32 Kč CZV.

Dále v rámci zjištěných potřeb v území došlo k navýšení alokace pro dvě opatření IROP – opatření IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy o 1.743.325,87 Kč CZV a opatření IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání
o 2.064.000 Kč CZV.

Byly upraveny stanovené indikátory pro IROP; ty reflektují reálné možnosti v území, stanovené požadavky na projekty v pravidlech pro IROP a nyní zrealizované a realizované projekty.

Mezi další drobné změny patřila úprava specifického cíle strategie u opatření IROP 6 Rozvoj zájmového, neformální
a celoživotního vzdělávání a přepracování Implementační části, kde došlo k úpravě popisu hodnocení projektů dle aktuálních postupů.

Aktualizovaný FP plán pro IROP, indikátory pro IROP, opatření IROP 6 a text implementační části naleznete zde.

Naposledy aktualizováno: 10 Květen, 2019 v 8:58

Vyhledávání

Kalendář

Srpen 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.7.2019 30.7.2019

Kategorie: GeneralN/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 13

N/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 13
31.7.2019 1.8.2019 2.8.2019 3.8.2019 4.8.2019
5.8.2019 6.8.2019 7.8.2019 8.8.2019 9.8.2019 10.8.2019 11.8.2019
12.8.2019 13.8.2019 14.8.2019 15.8.2019 16.8.2019 17.8.2019 18.8.2019
19.8.2019 20.8.2019 21.8.2019 22.8.2019 23.8.2019 24.8.2019 25.8.2019
26.8.2019 27.8.2019 28.8.2019 29.8.2019 30.8.2019 31.8.2019 1.9.2019