Základní přehled výzev MAS z IROP v roce 2019

Vážení potenciální žadatelé, níže uvádíme přehled připravovaných výzev MAS Lanškrounsko z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jejich základní informace. Výzvy budou vyhlášeny po schválení změn SCLLD a předpokládaný termín vyhlášení je v květnu 2019. Výše podpory je u všech výzev 95 % z celkových způsobilých výdajů (CZV). Uvedené alokace výzev jsou předběžné z důvodu probíhajícího schvalování změn SCLLD.  Případné další dotazy směřujte viz kontakt zde.

11. výzva MAS Lanškrounsko – IROP – Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof III.
aktivita: Stanice integrovaného záchranného systému
typy projektů: stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS
za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události
oprávnění žadatelé: obce, které zřizují jednotky požární ochrany – JSDH kategorie II a III
alokace výzvy (v CZV): 700 237 Kč

12. výzva MAS Lanškrounsko – IROP – Rozvoj předškolního vzdělávání II.
aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
typy projektů: stavby, rekonstrukce, úpravy prostor určených předškolnímu vzdělávání, podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity dané infrastruktury
oprávnění žadatelé: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, zařízení péče o děti do 3 let, školy
a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
alokace výzvy (v CZV): 2 195 221,32 Kč

13. výzva MAS Lanškrounsko – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy III.
aktivita: Bezpečnost dopravy
typy projektů: chodníky a přechody přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, bezbariérové komunikace pro pěší k zastávkám, prvky zvyšující bezpečnost dopravy, podchody a lávky přes silnice
a komunikace
oprávnění žadatelé: obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané DSO
alokace výzvy (v CZV): 3 790 169,08 Kč

14. MAS Lanškrounsko – IROP – Investice v oblasti základního a středního vzdělávání III.
aktivita:
Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
typy projektů: učebny ve vazbě na klíčové kompetence (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),  budování bezbariérovosti škol, rozšiřování kapacit kmenových učeben (pouze u ZŠ)
oprávnění žadatelé:
 školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
alokace výzvy (v CZV): 3 356 888,35 Kč

Naposledy aktualizováno: 2 Duben, 2019 v 8:46

Vyhledávání

Kalendář

Duben 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.4.2019 2.4.2019 3.4.2019 4.4.2019 5.4.2019 6.4.2019 7.4.2019
8.4.2019

Kategorie: General16:00: Informační setkání - Šablony pro neziskovky

16:00: Informační setkání - Šablony pro neziskovky
9.4.2019 10.4.2019 11.4.2019 12.4.2019 13.4.2019 14.4.2019
15.4.2019

Kategorie: General16:00: Jednání Pracovní skupiny Matematická gramotnost

16:00: Jednání Pracovní skupiny Matematická gramotnost
16.4.2019

Kategorie: General16:00: Společné jednání PS a ŘV MAP II

16:00: Společné jednání PS a ŘV MAP II
17.4.2019 18.4.2019 19.4.2019 20.4.2019 21.4.2019
22.4.2019 23.4.2019 24.4.2019 25.4.2019

Kategorie: General16:00: Informační setkání - Šablony pro neziskovky

16:00: Informační setkání - Šablony pro neziskovky
26.4.2019 27.4.2019 28.4.2019
29.4.2019 30.4.2019 1.5.2019 2.5.2019

Kategorie: General13:00: Aktuální právní úprava v činnosti MŠ

13:00: Aktuální právní úprava v činnosti MŠ
3.5.2019 4.5.2019 5.5.2019