Jednání Rady MAS Lanškrounsko

V úterý 5. 6. 2018 se konalo čtvrté jednání Rady MAS Lanškrounsko v roce 2018.

V úvodu členové Rady projednali a schválili výzvu MAS z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) č. 9 a její kritéria pro věcné hodnocení a hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Plán vyhlášení výzvy je 1. 8., 12:00, avíza naleznete zde. V rámci IROP byla dále schválena modifikace výzvy IROP č. 8, kde došlo k posunu termínu příjmu žádostí o podporu, více zde. Posledním bodem v rámci IROP bylo projednání předložených žádosti o podporu po věcném hodnocení ke schválení v rámci uzavřené výzvy: 6.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof II, více informací k výzvě a projektům zde.

Posledním bodem jednání Rady bylo schválení výsledků výběrových řízení na pozice Manažer MAP II a Finanční manažer.

Zápis z jednání Rady č. 4/18 naleznete zde.

Naposledy změněno: [last-modified]