Změna vyhlášené výzvy MAS z IROP č. 8

Informujeme potencionální žadatele, že vyhlášená výzva MAS Lanškrounsko v rámci IROP s názvem:

8.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.(137/06_16_075/CLLD_16_01_028)
Podporovaná aktivita: Infrastruktura ZŠ a Infrastruktura SŠ a VOŠ

byla dne 5. 6. 2018 na základě rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko a schválení ŘO IROP v systému MS2014+ modifikována ve prospěch žadatelů.

U výzvy byla provedena jedna změna, a to prodloužení možnosti příjmu žádostí o podporu.
Původní „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ bylo u výzvy č. 8: 6. 6. 2018, 12:00.
NOVÉ „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ je stanoveno na: 1. 10. 2018, 12:00.

Aktualizovanou výzvu naleznete na úvodní stránce v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy, či v odkaze zde: výzva IROP č. 8.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%