Jednání zástupců škol, školských zařízení a dalších subjektů o návazném projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s. a starosta města Lanškroun pozvali na úterý 6. 3. 2018 zástupce škol, školských zařízení a dalších subjektů v Lanškrouně k úvodnímu projednání projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, který bude navazovat na projekt MAP I, realizovaný v období 06/2016 – 12/2017 městem Lanškroun.

V úvodu jednání byly shrnuty informace z ukončeného projektu MAP I, starosta města zdůraznil návaznost mezi oběma projekty a stručně vysvětlil, čeho se bude MAP II týkat. Dále zmínil, že na jednání se zástupci obcí a DSO došlo k jednomyslné shodě, aby realizátorem projektu MAP II na území ORP byla Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s.

Poté se slova ujala manažerka MAS Lanškrounsko, z. s., která nastínila harmonogram, organizační, finanční a personální stránky, vysvětlila principy projektu MAP II, hlavní cíle, spojitost se Strategickým rámcem MAP I, povinná a volitelná témata, podporované aktivity.

S každým subjektem se pracovníci MAS individuálně sejdou a společně se zaměří na stanovení témat, která jsou pro zařízení podstatná. Tato setkání jsou důležitá pro tvorbu žádosti, která se bude podávat 15. 5. 2018.

V tuto chvíli je třeba, aby všichni (škola/školské zařízení a další zapojené subjekty) zvážili svou účast v MAP II, zvolili si témata, kterými se budou chtít zabývat, a zvolili osobu, která bude styčnou osobou mezi subjektem a MAP II a zástupcem subjektu v projektu.

MAS Lanškrounsko děkuje všem účastníkům jednání za jejich čas, ochotu a připomínky. Dále děkujeme městu Lanškroun za poskytnutí podpory a prostoru pro jednání.

Zápisy z jednání včetně pozvánek a prezenčních listin jsou k nahlédnutí zde a zde, příloha č. 3 (Informace k projektu) je k nahlédnutí zde.

 

   

 

 

 

 

Naposledy změněno: [last-modified]