Zvýšení kapacity a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Žichlínek (IROP)

Projekt řeší zvýšení kapacity a zajištění bezbariérovosti ZŠ Žichlínek. Bude toho dosaženo přístavbou a pořízení vybavení jedné nové kmenové učebny a vestavbou výtahu v současné budově, jež propojí všechna podlaží spolu s instalací schodišťové plošiny a zřízením bezbariérové toalety. Bude tak zajištěno 5 samostatných tříd pro výuku na této prvostupňové ZŠ.

Realizátor projektu: Obec Žichlínek

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 356 888,35 Kč